Saturday, December 14, 2019

If you follow the real media, my dear, tkun taf

Ippubblikat minn NEWSBOOK
“Il-media ma tgħinx,” qalet Michelle Muscat waqt li lbieraħ kienet qed tiġi intervistata fuq l-istazzjon tat-televixin tal-partit tagħha li għandu wkoll stazzjon tar-radju, gazzetta, website, kontroll assolut fuq mill-inqas żewġ gazzetti oħra u fuq ix-xandir kollu tal-istat u budget infinit għall-propoganda fuq kull media soċjali li teżisti.
Kien ikollha raġun biex tbigħ Michelle Muscat kieku qalet hekk dwar dik il-media li hija mmexxija minn żewġha: dak li fil-ħabs ta’ Kordin isibuh ‘ix-xiħ’.
Dik il-media qatt ma għenet biex il-poplu jifhem dak li kien għaddej minn wara dahru. Anzi, dik il-media serviet ta’ paraventu għall-ħniżrijiet li kienu qed jagħmlu dawk li l-President tar-Repubblika sejħilhom ‘il-klikka li ġabet għajb fuq pajjiżna’. Dik il-media ntużat biex il-fatti ssejħilhom gideb, biex lil min kien qed jiftaħ l-għajnejn issejjaħlu negattiv u għajjur u biex il-ġurnalista li ma beżgħetx tikxef il-ħmieġ titpinġa f’moħħ in-nies bħala saħħara.
Iżda Michelle Muscat mhux għal dik il-media kienet qed tirreferi lbieraħ. “Aħna dejjem kellna l-media kontra tagħna,” kompliet tgħid. B’hekk iċċarat li l-media li skontha ‘ma tgħinx’ hija, pereżempju, ta’ dawk li sakkruhom fit-tlieta ta’ filgħodu f’kamra f’Kastilja, ta’ dawk li fetħulhom kemm-il kawża ta’ libell biex isikktuhom u mbagħad meta kellhom jixhdu ħarbu jiġru b’saqajhom ma’ daharhom, jew il-media tal-ġurnalista li sentejn ilu splodewha u qatluha l-ħbieb korrotti tax-xiħ żewġha.
Kieku din il-media għenet ftit lil Michelle qatt ma konna nsiru nafu li malli rebħu l-elezzjoni tal-2013 l-accountant ta’ żewġha għamel tliet kumpaniji fil-Panama u li dar id-dinja kollha jipprova jiftaħ kontijiet bankarji għalihom. Kieku l-media internazzjonali ma kinetx kontra Michelle, qatt ma kienet tazzarda tonfoq nofs miljun ewro biex insiru nafu ta’ min hi l-kumpanija 17 Black li nħolqot biex tagħti €5,000 kuljum lill-kollegi u ħbieb tal-qalb tax-xiħ żewġha.
Kieku l-media riedet tgħin lil Michelle, ir-ritratt ġo Kastilja ta’ dak li rranġa għall-qtil ta’ Daphne mal-ikbar ħabib tax-xiħ żewġha qatt ma kien ikun ippubblikat. Lanqas ma konna nsiru nafu li tawh xogħol li ma kien jinvolvi ebda xogħol jew li wieħed mill-bodyguards tax-xiħ żewġha mar iwiegħed li l-qattiela se jinħelsu u li se jingħataw €3 miljun biex kollox jinżamm mistur.
Kieku l-media mhix kontrihom ma tgħidilniex li Daphne nqatlet biss minħabba l-ħniżrijiet li x-xiħ żewġha ilu tliet snin jgħatti u jipproteġi. Lanqas ma tgħidilna li l-ordni biex tinqatel Daphne ngħata dakinhar li tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni, xħin ix-xiħ żewġha u ‘l-klikka tal-għajb’ serrħu moħħhom li se jibqgħu joperaw minn Kastilja. Kieku l-media tgħin lil Michelle ma tistaqsix x’involviment jew x’għarfien seta’ kellu f’dan kollu x-xiħ żewġha, minkejja li llum nafu xi nħema fl-uffiċċju tiegħu.
Jien u nisma’ lil Michelle Muscat titkellem dwar kemm il-media m’għenithiex ftakart f’konferenza għall-aħbarijiet li kienet tat tliet snin u nofs ilu, fiż-żmien meta bdejna nsiru nafu bl-iskandlu tal-Panama. Dakinhar, b’henna tattoo daqshiex fuq idha, Michelle Muscat wieġbet lill-ġurnalisti bi frażi li baqgħet imwaħħla magħha. “If you follow the media, my dear, you would know that I was on holiday,” qaltilhom.
Illum nistħajjel lil dawk il-ġurnalisti jduru fuq Michelle Muscat u jgħidulha “If you follow the real media, my dear, u mhux dik ikkontrollata mix-xiħ, tkun taf li l-aqwa żmien tal-‘klikka li ġabet għajb fuq pajjiżna’ wasal biex jintemm”.

Sunday, October 20, 2019

Efbijajata

Ippubblikat minn Newsbook

Taħlix ħin tfittex il-kelma li qed tittitola dan l-artiklu għax m’int se ssibha fl-ebda dizzjunarju. Mill-banda l-oħra, l-aħħar tliet ittri tagħha – il-morfema u s-suffiss ‘ata’ – tiltaqa’ magħhom f’bosta kliem ieħor li wħud minnu jiddeskrivi ikliet magħmulin minn taħlita ta’ ingredjenti. M’għandix dubju li int u taqra diġà ġew f’moħħok il-kawlata u l-balbuljata. Jekk tfittex dawn fid-dizzjunarju ssib li apparti t-taħlita ta’ ħaxix mgħolli mal-majjal u t-tadam u l-brunġiel moqli mal-bajd, dawn ifissru wkoll xi storja ta’ konfużjoni, taħwid u griefex liema bħalu.

Ngħaddu issa għal dak li huwa z-zokk jew il-morfema bażika ta’ din il-kelma. Minkejja li ngħiduha ‘efbijaj’ iktar imdorrijin narawha miktubha FBI. Tfisser Federal Bureau of Investigation, hija Amerikana u għandha fama ta’ waħda mill-aqwa organizzazzjonijiet investigattivi fid-dinja. Issa li żgur fhimt li se tkun qed taqra dwar storja ta’ konfużjoni relatata mal-FBI, ngħaddi biex nagħtik ftit sfond. Ma nagħtikx tort li forsi din l-istorja qabżitlek int u tifraħ u tiċċelebra li sirt sinjur żgħir, però tagħmel tajjeb tagħti ftit kas.

Ġara li nhar l-Erbgħa l-ambaxxata Amerikana fi stqarrija qalet ċar u tond li l-possibiltà li jinqabad min ħallas għall-bomba li assassinat lil Daphne Caruana Galizia għadha teżisti u li għaldaqstant mhuwiex tard wisq biex insiru nafu l-verità kollha u ssir ġustizzja sħiħa. Peress li kulħadd kien mingħalih li l-FBI qed jgħinu lill-Pulizija Maltija f’din l-investigazzjoni, dikjarazzjoni bħal din imlietna bil-kuraġġ u bil-fiduċja li dan il-każ wasal biex jingħalaq. Iżda fl-istqarrija l-Amerikani qalu wkoll li filwaqt li huma lesti jgħinu b’kull mod fl-investigazzjonijiet, din l-għajnuna tista’ tingħata biss jekk mitluba mill-awtoritajiet Maltin.

Jien u naqra dis-sentenza, l-ewwel kelma li ġietni f’moħħi kienet bl-ilsien li jużaw l-Amerikani: Oops! Imbagħad, bħalek li qed taqra, bdejt nistaqsi lili nnifsi għaliex l-awtoritajiet Maltin mhux qed jużaw l-għajnuna li qed joffrulhom l-Amerikani biex isolvu dan il-każ. Ftakart f’kemm kien ftaħar bl-FBI l-Prim Ministru meta qalilna li bl-għajnuna tagħhom inqabdu l-eżekuturi tal-assassinju u setgħu jitressqu l-Qorti. X’ġara minn dakinhar ’l hawn?

Lanqas ilħaqt ħadt kafè b’żewġ ottijiet li ma ħarġitx stqarrija tal-Gvern Malti tgħidilna li l-Gvern għandu fiduċja sħiħa fix-xogħol investigattiv li qed isir mill-Maltin. Fl-istqarrija ma serrħulniex moħħna li l-Amerikani għandhom raġun jgħidu li l-moħħ jew l-imħuħ wara l-assassinju għad jistgħu jinqabdu. Lanqas ma tawna xi raġuni għaliex m’għadhiex meħtieġa l-għajnuna tal-FBI biex jaslu għall-moħħ jew l-imħuħ wara dan l-assassinju feroċi. Qalulna biss li l-Gvern Muscattjan għandu fiduċja sħiħa u allura aħna nistgħu nkomplu nbillu l-ottijiet.

Ma stajtx insib kelma biex niddeskrivi din l-imġiba tal-Gvern. M’iniex f’moħħu u ma nafx hux qed jagħmel qassata u se jħallina bla soluzzjoni għall-assassinju jew jekk hux qed jagħmel bravata għax jaf li dal-każ diġà solvut u daqt se naraw in-nies akkużati fil-Qorti. Lanqas ma naf hux qed jipprova jagħmel xi għata u allura kelli nivvinta kelma oħra tispiċċa b’ata u ħriġt b’efbijajata.

Din il-kelma se nibqa’ niftakarha biex infakkarha jekk l-investigazzjonijiet jibqgħu ma jwasslu għal imkien. Din il-kelma se niftakarha anke jekk l-investigazzjonijiet jingħalqu mingħajr ma jkunu nstabu provi biżżejjed biex il-persuni implikati jinstabu ħatja fil-Qorti. Bid-deċiżjoni tiegħu li jirrifjuta l-għajnuna tal-FBI, il-Gvern qed jgħabbi fuq spallejh ir-responsabbiltà kollha tal-eżitu ta’ dawn l-investigazzjonijiet. Ladarba ddeċieda li m’għandux bżonn l-għajnuna ta’ min, fi kliemu stess, kien strumentali biex inqabdu l-eżekuturi, il-Gvern issa għandu obbligu ikbar minn qatt qabel li jaqbad il-mandanti tal-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia u jiżgura li jintbagħtu f’ċella f’Kordin għal ħafna u ħafna snin.

Xejn anqas minn hekk mhu aċċettabbli wara l-efbijajata li għamel nhar l-Erbgħa!Monday, October 14, 2019

Fejn huma l-Laburisti?

Chris, il-ministru, mhu ħadd ħlief il-Ministru Chris Cardona, li nzerta wkoll id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista. Il-Ministru tat-Turiżmu msemmi minn Luke Chetcuti huwa Konrad Mizzi, l-istess wieħed li tgħidx kemm hu dispjaċut li nqabad b’kumpanija moħbija fil-Panama lesta biex tilqa’ ħamest elef ewro kuljum minn kumpanija sigrieta ta’ negozjant li għandu lukanda ftit bogħod minn fejn ittieħed dal-filmat.
Nistqarr li ma tantx kont sorpriż b’dak rajt u smajt għax kif jgħid il-Malti, lil min tafu tistaqsix għalih. Iżda ġara li moħħi baqa’ jilgħab b’dad-diskors u bil-lejl spiċċajt ħlomt bih!
Kif tafu, il-ħolm qatt ma jkun eżatt bħar-realtà. Fil-ħolma tiegħi id-data tal-filmat ma baqgħetx l-2019 imma saret l-2012. Fil-ħolma tiegħi l-ministri ma kienx jisimhom Chris u Konrad imma Tonio u Austin u, fil-ħolma tiegħi, qamu l-irwiefen kollha tad-dinja. Ħlomt li l-Partit Laburista fl-oppożizzjoni kien irnexxielu jgħaqqad il-qawwa tal-Majjistral mas-saħħa tal-Grigal u ħoloq ċiklun politiku li lanqas l-iktar swar ħoxnin tat-tlett ibliet ma kien se jirnexxilhom iwaqqfu.
Smajt lil Alfred Sant isostni kemm kellu raġun meta tkellem fuq iċ-ċirku tal-barunijiet u tal-ħbieb tal-ħbieb, waqt li Chris Ferne kien pront ressaq vot ta’ sfiduċja fiż-żewġ ministri fil-Parlament. Fuq il-ONE Karl Stagno Navarra wera l-filmat tant drabi li aktarx se jkun imniżżel fil-ktieb tar-rekords tal-Guinness waqt li Emanuel Cuschieri reġa’ beda jagħmel programm filgħodu, ieħor waranosfinhar u ieħor tard bil-lejl. L-eżekuttiv Laburista ordna bojkott lil kull programm tal-PBS li jazzarda ma jiddiskutix dan l-iskandlu f’kull episodju tas-sensiela. Evarist Bartolo beda jorganizza press conference kuljum, daqqa biswit Manuel Mallia, darba ħdejn Rosianne Cutajar u ġieli ħdejn Robert Abela. Zammit Marmara u Privitera ma waqfux jitkażaw u jiktbu artikli u kummenti f’kull ġurnal, blog u paġna tal-Facebook immaġinabbli. Glenn Bedingfield kiteb ktieb jismu ‘L-iskandlu tal-bajja ta’ San Ġorġ u skandi oħra’ u l-gazzetta l-orizzont qed tirrekklama li dan se jkun għall-bejgħ fi protesta kbira li Joseph Muscat sejjaħ għall-Ħadd li ġej flimkien mal-General Workers’ Union. Intant, Anġlu Farrugia bagħat għall-ġurnalisti quddiem id-Depot biex jgħidilhom li kien għadu kif talab lill-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga.
Jien u nara dan kollu ma stajtx ma nagħtihomx raġun jirreaġixxu b’dal-mod. Kont determinat li malli nqum mir-raqda jien ukoll nikteb fuq il-Facebook li se mmur nipprotesta biex tintrefa’ r-responsabbiltà politika u tibda investigazzjoni mill-aktar fis. Ma jistax ikun li l-ministri tagħna jitħallew jikkontemplaw li jagħtu dak li hu tagħna lkoll lil min ikun għenhom waqt li jkunu qed jomogħdu l-għaġin jew xi biċċa laħam tajba. Għandhom raġun il-Laburisti: dan kollu huwa inaċċettabbli.
Imma mbagħad daqq l-iżveljarin. Dlonk qbadt il-mowbajl u kkonfermajt li s-sena hija l-2019 mhux l-2012. Erġajt fittixt il-filmat u kkonfermajt li l-protagonisti tal-istorja huma l-ministri Chris u Konrad. Imbagħad fittixt lil-Laburisti l-oħrajn li ħlomt bihom imma ma stajt insibhom imkien. Għal li jista’ jkun tafu fejn huma?

Thursday, October 3, 2019

Ugwaljanza għall-ħmir u oħra għall-ħnieżer

Blog ippubblikat minn Newsbook

Għall-ħnieżer li kienu jmexxu r-razzett Orwelljan il-kelma ‘ugwaljanza’ kienet tfisser li filwaqt l-annimali huma kollha ugwali, ċertu annimali huma iktar ugwali mill-bqija. Ovvjament, la kienu jmexxu l-ħnieżer, l-annimali l-iktar ugwali ma kienu ħadd ħlief l-istess ħnieżer. Allura dawk imwielda ħmir kien ikollhom iħallsu sal-inqas ċenteżmu taxxa filwaqt li l-ħnieżer setgħu jkollhom karus moħbi f’razzett Panamensi fejn jaħżnu l-għalf tal-korruzzjoni.

Dawk fost il-ħmir li kienu jazzardaw jinħqu b’rabja malajr kienu jixluhom li qed ikunu negattivi u li bin-naħqa tagħhom qed jagħmlu l-ħsara lir-reputazzjoni tar-razzett. Il-ħnieżer kienu jinqalgħu ħafna biex jikkonvinċu ’l-maġġoranza tal-annimali l-oħra u dawn dlonk kienu jduru kontra l-ħmir u bis-sewwa jew bid-dnewwa jsikktuhom. L-agħar li kienu jmorru f’din l-istorja kollha kienu l-fniek li kienu jispiċċaw moqlija fit-tewm u mtektka fiz-zalza biex jittieklu mill-klieb imħallsa biex joqogħdu għassa b’għajn waħda magħluqa għall-għemejjel tal-ħnieżer.

Għall-ħames snin li ġejjin il-kelma ‘ugwaljanza’ fl-Unjoni Ewropea se tkun personifikata fil-Kummissarju Helena Dalli, li sa ftit ilu kienet Ministru tar-razzett ta’ Malta. Ilbieraħ qattajt ftit ħin naraha tkun intervistata mill-Parlamentari Ewropej.

M’iniex se nuża l-kelma grilling għal dak li rajt ilbieraħ. Onestament, inħoss li anke ‘intervista’ hija kelma kbira wisq għax l-eżamijiet orali li kien ikolli l-iskola sekondarja wkoll kienu jkunu aktar ebsin. Ibda biex, ebda għalliem milli kelli ma kien se jħallini ndaħħal miegħi r-risposti miktubin biex xħin jistaqsini, kemm naqrahomlu!

Kif mistenni, il-Parlamentari Ewropej staqsew lill-eks Ministru Maltija dwar l-iskandlu tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama. Jgħidu li naħqa ta’ ħmar qatt ma telgħet is-sema imma, milli jidher, sa Brussell tasal.

Dalli tat daqqa t’għajn x’kellha miktub u dlonk weġbithom li hi kienet tagħmel l-affarijiet “totalment differenti”.

“Differenti, kif?” staqsejt jien minn fuq is-siġġu tal-kċina.

Kieku Dalli kienet qed tagħmel intervista biex tidħol imqar skrivan mal-Gvern ibqgħu żguri li din il-mistoqsija kienet issirilha minnufih. Imma x-xogħol ta’ Kummissarju Ewropew mhux ugwali għal dak ta’ skrivan mal-Gvern! Bix-xieraq li biex tidħol skrivan mal-Gvern l-intervista tkun aktar diffiċli minn dik biex issir Kummissarju Ewropew għax għal tal-ewwel japplikaw il-ħmir, filwaqt li tat-tieni hija riservata għall-ħnieżer Orwelljani.

Allura ħadd mill-Ewro-Parlamentari m’azzarda jistaqsi l-ovvju u ħallewni b’kurżità kbira jekk Dalli kinetx twieġeb li post Mizzi u Schembri huwa barra mill-politika jew jekk kinetx tgħid li dawn jixirqilhom nomina għall-medalja ta’ Ġieħ ir-Repubblika. Lanqas ħadd m’azzarda jagħti daqqa t’għajn ’il-kurrikulu ta’ Dalli biex jinnota li f’kemm-il vot ittieħed fil-Parlament Malti hija qatt ma vvotat b’mod differenti minn Muscat u l-bqija dwar l-iskandlu tal-Panama. Lanqas ħadd ma indenja ruħu jittawwlilha fuq il-paġna tal-Facebook biex jara jekk hix miżgħuda stqarrijiet ta’ kundanna jew jekk hix imballata ritratti tagħha mgħannqa mal-protagonisti tal-istess skandlu.

Kieku għamlu dan id-daqsxejn ta’ eżerċizzju kienu jindunaw li l-wiċċ ġdid Ewropew tal-ugwaljanza u t-twemmin tal-ħnieżer tar-razzett ta’ Orwell huma għalkollox ugwali.

Meta xi ħmar bħali kien joqgħod jinħaq biex fir-razzett tagħna l-affarijiet isiru differenti, u biex tintrefa’ r-responsabbiltà politika, kulma kienet tagħmel il-Ministru Helena Dalli kien li tkompli mal-litanija ta’ kemm aħna ħmir negattivi u kemm aħna l-ħmir missna nistħu li bi kliemna qed nagħmlu ħsara lir-razzett Malti.

Il-verità hi li l-uniku ħaġa “totalment differenti” li kienet lesta tagħmel Dalli hija li tibdel id-diska biex tkun tista’ tieħu postha f’razzett ikbar, isbaħ u li jħallas bosta iktar; razzett li fih hi se tkun annimal ferm iktar ugwali, saħansitra iktar ugwali mill-aktar annimali ugwali.

Saturday, August 17, 2019

Norman Vella Resigns After Schiavone Welcomed Back To PN Parliamentary Group Despite Meeting With 17 Black Owner

By Julian Bonnici
Published on Lovin Malta

Norman Vella has resigned from the PN, “as a candidate, councillor and member”. after the party ruled that Hermann Schiavone did not breach regulations when meeting 17 Black owner Yorgen Fenech.


“I know what I told and promised those voters on a party and personal level. I know the reasons why they showed confidence in me and why they preferred to vote for me before continuing on other candidates in spite of contesting the election for the first time.”“These are the same reasons why I challenged Joseph Muscat at a great personal sacrifice, joined the party at its worst time after the 2013 election, gave four years of work and also contested the European Parliament election, obtaining more than 7,000 first preference votes,” Vella said.

Schiavone will be reinstated back into the parliamentary group. He first suspended himself after it was revealed that he and Kristy Debono met Tumas Group CEO Yorgen Fenech, the man behind the secret Dubai company 17 Black.

At the time of his suspension,  Schiavone insisted he met Fenech to discuss the possible sponsorship of a conference room for a political event.


“I would be going against myself and all those who showed confidence in me if I do not express my anger following the decision taken by the party that goes against what we worked for and voted for two years ago,” Vella wrote on social media.

In the 2017 general election, Vella explained, Schiavone was only able to win a parliamentary seat on the fifth district by virtue of the 1,667 votes transferred from himself.

Wednesday, August 14, 2019

Norman Vella resigns from PN after Hermann Schiavone gets re-admitted

Norman Vella has resigned from the Partit Nazzjonalista (PN) after the party’s Board of Ethics concluded on Tuesday that PN MP Hermann Schiavone had not breached any instruction or party rule when he met with 17 Black’s Yorgen Fenech.

In a Facebook post, Norman Vella said that he had joined the PN at the party’s darkest moment in 2013. He added that he gave four years to the party and had contested the European Parliament elections in a bid to stand up to Joseph Muscat.He added that he did this is a personal sacrifice as he believed in certain principles. Vella continued that it is because of this that people from the fifth electoral district gave him their vote, and allowed Hermann Schiavone to become an MP thanks to the 1,667 votes that the latter inherited from him (Vella).
He admitted that if he did not express his anger at the party’s Ethical Board’s decision on Schiavone, he would be letting himself and those who trust him down. The PN Ethical Board’s decision came after Hermann Schiavone suspended himself from the party on the 10th April 2019.
Vella decided to stand by his guns and resign from being a PN candidate, local councillor and member. He thanked all those that helped him and concluded that, notwithstanding the disappointment, this experience had still taught him a lot.


Norman Vella resigns from PN after Schiavone’s re-instatement

The former PN candidate and TV presenter believes the party’s decision to re-instate Hermann Schiavone flies in the face of all that the PN fought for in the 2017 election

From maltatoday
By Kurt Sansone

Norman Vella has resigned from the Nationalist Party after district rival, Hermann Schiavone, was yesterday re-instated in the parliamentary group.
Vella who contested as a PN candidate in the 2014 European Parliament election and the 2017 general election insisted the Schiavone decision went against what the party stood for.

“Today, I would be letting myself and all those who voted for me down if I do not express my anger at the party’s decision, which I believe goes against what we worked and voted for two years ago,” Vella said.
He made the announcement in a lengthy Facebook post on Tuesday night, shortly after the PN executive voted to re-instate Schiavone in the parliamentary group.
Vella also acknowledged the leadership’s right to take the decisions it deems fit and move the party in the direction it wants and in the circumstances had no option but to resign from the PN.
In the last election, Schiavone was elected on the Fifth District on the strength of the votes he inherited from Vella when the former TV presenter dropped from the race.
The district saw the PN gain a seat and if Schiavone resigned from parliament, Vella would have been in pole position to get elected in a casual election.
Schiavone’s mistake was meeting Yorgen Fenech earlier this year to ask for a sponsorship of a hall.
Vella, like many others within the PN, felt the party’s decision to approach Fenech was inconsistent with its harsh criticism of government exponents Konrad Mizzi and Keith Schembri over their connection with Dubai company 17 Black, a company owned by Fenech.
Accompanying Vella’s Facebook post were several congratulatory notes from others who insisted they were also “political orphans” in view of the PN’s direction under Adrian Delia.
However, others were less kind, accusing Vella of jumping ship and noting that the “fight against Joseph Muscat” could not be won with antics like his.
The PN has emerged from a bruising period after losing dramatically in the local and European elections last May. In July, Adrian Delia won a vote a confidence among PN councillors, giving him a renewed mandate to lead the party until the general election.
However, almost a third of councillors voted against him, a sign of the deep divisions within the party.

Tuesday, August 13, 2019

Schiavone jerġa' jidħol ... Norman Vella jitlaq 'il barra

Norman Vella jirriżenja mill-PN wara li l-partit reġa aċċetta lil Hermann Schiavone lura fil-Grupp Parlamentari

Minn Albert Gauci Cunningham ippubblikat fuq ILLUM


Norman Vella ilejla ħabbar li rrizenja minn Kunsillier, kandidat u anke membru tal-Partit Nazzjonalista wara d-deċizjoni tal-partit li d-Deputat Hermann Schiavone m'għamel xejn ħażin meta ltaqa' ma' Yorgen Fenech, id-Direttur tal-Kumpanija 17 Black.

Fil-fatt kien iktar kmieni illum li kien deċiż illi Schiavone se jerġa jidħol fil-Grupp Parlamentari tal-PN wara illi kien rriżenja fuq storja ta' laqgħa bejnu u Fenech, flimkien ma' Kristy Debono, fuq il-gazzetta The Sunday Times.
Vella sostna li  "illum inkun qed nonqos lili nnifsi u lil dawk kollha li tawni l-fiduċja jekk ma nesprimix għadab għal deċiżjoni tal-partit li nħoss li tmur kontra dak li ħdimna u vvotajna għalih sentejn ilu. Fl-istess waqt nirrikonoxxi li min ġie fdat bit-tmexxija tal-partit u tal-organi tiegħu għandu l-jedd jieħu d-deċiżjonijiet li jidhirlu li huma l-aħjar u jmexxi l-partit fid-direzzjoni li jħoss li għandu jmexxih."

Kien hawn li qal illi huwa se jagħżel it-triq tal-irġulija u jirriżenja.

Thursday, May 30, 2019

Malta m’għadhiex f’qalbu

Ilna minn ftit wara l-Għid il-Kbir nisimgħu kemm l-esponenti tal-Partit Laburista għandhom lil Malta f’qalbhom. L-2019 se tibqa’ mfakkra bħala s-sena li fiha iktar rajna qlub fuq Facebook, fuq it-televixin u fit-toroq Maltin matul ix-xahar ta’ Mejju, milli rajna fi Frar. Kważi kważi Joseph Muscat jista’ jibda jiftaħar li rnexxielu jirbaħ anke lil San Valentinu!
Fost dawn l-esponenti Laburisti – m’iniex se nuża l-kelma ‘Soċjalisti’ għax dan il-Gvern uriena li huwa kollox barra Soċjalist – hemm wieħed li l-vuċi tiegħu ilha tpaxxi lil widnejna fuq ir-radju mill-ewwel jiem tal-liberalizzazzjoni fis-snin disgħin. Qed ngħid għal Emanuel Cuschieri, li kemm ilu jeżisti l-internet żied il-kitba fuq il-Facebook mal-kurrikulu komunikattiv tiegħu.

L-esperjenzi ta’ Cuschieri fl-arena politika kienu bosta u minnhom m’għandix dubju li tgħallem ħafna. Tant tgħallem li meta nhar il-Ħadd il-partitarji Laburisti – bir-raġun – kienu qed jiċċelebraw rebħa oħra kbira huwa kien diġà qed jaħseb fil-kampanja elettorali li jmiss.

Minflok fetaħ flixkun xampanja Cuschieri fetaħ il-laptop, daħal fil-Facebook u kiteb messaġġ lil grupp nies li tant iħobbu lil Malta li jsejħu lilhom infushom ‘Laburisti sal-Mewt’. Lil dawn appellalhom biex waqt li qed jifirħu, jindirizzaw il-kritika tagħhom biss lill-Partit Nazzjonalista u mhux lill-Kap tal-partit Adrian Delia. Qalilhom “Sentejn oħra malajr jaslu u l-Partit Laburista jaqbillu li (Adrian Delia) ikun għadu fit-tmun tal-PN. Użaw moħħkom!”

Ibda biex irrid inrodd ħajr lil Cuschieri talli żvelalna li l-elezzjoni ġenerali li jmiss se terġa’ ssir sena qabel iż-żmien: sentejn oħra mhux tlieta, qal. Imma l-punt prinċipali ta’ dan l-artiklu huwa dan li ġej.

Indipendentement jekk wieħed jaqbilx ma’ Cuschieri jew le dwar il-Kap tal-PN, żgur kulħadd jaqbel li min tassew iħobb lil Malta ma jridx li l-Oppożizzjoni tkun iktar dgħajfa milli hi llum. Anzi, min vera għandu lil Malta f’qalbu jrid li Malta jkollha Oppożizzjoni b’saħħitha, jekk jista’ jkun daqs il-Gvern. Imma l-iskop ta’ Cuschieri mhuwiex li Malta jkollha demokrazija b’saħħitha. Bil-kitba tiegħu wera li l-uniku interess tiegħu huwa li meta tasal elezzjoni ġenerali oħra l-Partit Laburista jibqa’ fil-Gvern.Naturalment jien m’għandi ebda dritt nindaħal lil Cuschieri u sħabu lil min għandhom iħobbu l-iktar bejn Malta u l-Partit Laburista. Dik hija għażla li jridu jagħmlu huma. Huwa ċar għalija li dik l-għażla ilhom li għamluha u dan mhux qed ngħidu biss għax rajt din il-kitba ta’ Cuschieri imma għax osservajt kif ġab ruħu l-Partit Laburista fl-aħħar snin meta ma ddejjaq xejn idgħajjef isem Malta biex jipproteġi lil dawk li jmexxuh.

Dawk li waqt il-kampanja elettorali immaġinaw li jekk jittieħed ECG tal-Partit Laburista jibda jinstema’ l-Innu Malti fl-isfond kienu, ovvjament, qed joħolmu. Huwa f’dan l-isfond li wieħed għandu jqis il-kritika u l-pariri li dawn l-esponenti qegħdin u se jkunu qed jagħmlu fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Huwa evidenti li dawn mhumiex u mhux se jkunu ġenwini iżda huma biss parti minn strateġija biex iżommu l-poter taħt idejhom, jekk jista’ jkun “sal-mewt” kif semmew il-grupp ta’ Facebook.

Tuesday, May 28, 2019

Żewġ ħwienet tal-ħjata fil-pjazza

Fil-pjazza tar-raħal kien hemm żewġt iħwienet ibigħu l-magni u l-aċċessorji tal-ħjata. Kienu eżatt faċċata ta’ xulxin: wieħed fuq il-lemin tal-knisja u l-ieħor fuq ix-xellug. Kien ilhom snin twal hemm. Tal-lemin dejjem nafu iktar imfittex min-nies tar-raħal. Ġieli kien ikollu kju sa fuq il-bankina. Tax-xellug ukoll kellu bejgħ tajjeb imma qatt ma rnexxielu jkun popolari daqs ta’ quddiemu.
Imbagħad ġie żmien fejn il-bejgħ beda jbatti għat-tnejn li huma. L-ikbar daqqa għall-ewwel ħadha l-ħanut tax-xellug li l-ftit bejgħ li kellu spiċċalu kważi fix-xejn. Is-sid ma kellux għażla ħlief li jżarma n-negozju li kien ilu f’idejn il-familja minn żmien bużnannuh.

Is-sid tal-ħanut tal-lemin kien dara fil-ġid. Kull meta kien jara l-ħanut vojt kienet titlagħlu fawra għal rasu. Meta l-ħanut ta’ faċċata għalaq reġa’ ħa ftit tar-ruħ imma ma damx wisq igawdi mill-monopolju li kien kiseb fir-raħal. In-nies ma baqgħetx tixtri magni tal-ħjata, suf, labar u l-bqija bil-kwantità ta’ dari. Għalxejn imbagħad biddel il-vetrina u għalxejn biddel kemm-il impjegat: il-bejgħ xorta baqa’ jonqoslu. Intant ta’ faċċata fetaħ ħanut tal-ħwejjeġ u bil-mod il-mod beda jżid fil-popolarità u fil-bejgħ.

Is-sid tal-ħanut tal-lemin iktar beda jħossu frustrat. Ma’ kull min kien jiltaqa’ kien jitkaża li n-nies tar-raħal ma kienx għadhom bieżla bħal dari għax saru jippreferu jixtru l-ħwejjeġ lesti milli jħituhom. Kien igerger ħafna anke kontra l-fatt li aktar nisa fir-raħal bdew isibu impjieg u li ma kienx għad għandhom ħin iħitu. In-nies kienu jisimgħuh, jitbissmulu u jkomplu b’ħajjithom.

Biex iktar tgħaxxaqhielu ż-żgħażagħ tar-raħal lanqas baqgħu jitgħallmu l-ħjata. Din kienet iddejqu wisq. Wara li qata’ qalbu li dawn jitgħallmu mingħand ommijiethom kien saħansitra mar ikellem lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex idaħħal il-ħjata fil-kurrikulu. Meta ra li l-Ministru ma tax kasu ma baqax jivvota.

Eventwalment il-ħanut beda jiftħu għalxejn. Kulma kienu jmorru għandu kienu ftit anzjani ħbieb tiegħu, iktar biex jgħidu kelma u jgħaddu siegħa milli biex jixtru xi ħaġa. Meta xeba’, għalaq u beda jintefa’ l-każin tal-banda li jinsab bieb ma’ bieb. Tmur xħin tmur issibu hemm; igerger kontra l-moderniżmu u kontra kif saru n-nies tar-raħal hu u jlegleg tazza te bil-ħalib tal-bott wara l-oħra.

Intant il-ħanut tax-xellug ma baqax ibigħ il-ħwejjeġ. Illum minfloku hemm uffiċċju mmexxi mit-tfal tas-sid. F’dan l-uffiċċju hemm jaħdmu xi nofs tużżana żgħażagħ quddiem kompjuter. Ma nafx eżatt x’jagħmlu ġo fih imma naf żgur li għandhom negozju tajjeb ħafna. Mhux l-ewwel darba li tard filgħaxija, jien u għaddej mill-pjazza, ilmaħthom mit-tieqa għadhom għaddejjin b’xogħolhom.

Tant għandhom negozju tajjeb li dan l-aħħar it-tfal tas-sid ta’ dak li kien il-ħanut tal-lemin daħlu jaħdmu magħhom. Kienu qatgħu qalbhom jipprovaw jikkonvinċu lil missierhom jagħtihom il-ħanut tal-ħjata biex jiftħu għal rashom huma wkoll. Kull meta kienu jżerżqulu xi kelma ħlief fuq kemm kien glorjuż il-passat u kemm kienu aħjar ilbieraħ u lbiraħtlula ma kinux jisimgħu mingħandu.

Fil-pjazza llum għad hemm il-knisja fin-nofs, uffiċċju ġdid mimli nies u ħajja fuq ix-xellug u ħanut dejjem magħluq u mimli għanqbut fuq il-lemin.

Il-karattari u l-postijiet imsemmija f’din l-istorja huma kollha fittizji.

Monday, March 26, 2018

Il-Ħabiba tal-Prim Ministru u ħbieb oħra

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Nhar is-Sibt il-Prim Ministru għoġbu jagħtina l-aħbar li flimkien ma’ martu qed irabbi ġerwa taċ-Chow Chow. Fuq Instagram faqqalna ġmiel ta’ ritratt tal-familja u nfurmana li l-kelba għandha erba’ xhur u li semmewha Ħabiba. Mill-ammont ta’ shares u ta’ qlub fil-kummenti li kien hemm taħt ir-ritratt, qed nassumi li l-Ħabiba tal-Prim Ministru f’tebqa t’għajn saret l-iktar Chow Chow popolari fl-arċipelagu Malti.

Biex jibqa’ fuq is-suġġett tal-ħbieb, l-għada l-Ħadd il-Prim Ministru qalilna wkoll li flimkien mal-ikbar ħabib tiegħu Keith Schembri u n-nisa tagħhom, xi sentejn u nofs ilu kienu mistiedna għat-tieġ ta’ Ali Sadr Hasheminejad, cioè iċ-Chairman u s-sid tal-Bank Pilatus li bħalissa jinsab maqful f’ċella Amerikana, akkużat fost oħrajn b’ħasil ta’ flus u frodi bankarja.

Dan it-tieġ kien sar fl-Italja, preċiżamet fil-belt rinomata għall-imħabba, Venezja. Minkejja l-ħafna xogħol li huma mgħobbijin bih il-Prim Ministru u idu l-leminija li tiddiletta bil-kumpaniji fil-Panama, irnexxielhom jitilqu kollox minn idejhom u jħallu pajjiżna biex ikunu preżenti għal dan it-tieġ.
Min bħali għandu ftit memorja, żgur jiftakar lil Muscat Kap tal-Oppożizzjoni jgħid li jippreferi jmur jiekol burger biċ-chips milli jmur għal xi ċena formali bħal ma kienet dik statali li temmet u ċċelebrat il-Presidenza ta’ Eddie Fenech Adami.

Għal dik l-ikla, Muscat ma kellu bżonn jaqbad ebda ajruplan kif kellu jagħmel għat-tieġ ta’ Pilatus.

Imma ngħiduha kif inhi, Fenech Adami qatt ma kien ħabib kbir ta’ Muscat!
M’inix f’pożizzjoni ngħidilkom jekk fit-tieġ li marru għalih fil-belt tal-kanali u l-gondoli servewx biss burgers u chips u allura Muscat ma seta’ qatt jitilfu, għax ovvjament ma nafx. Minn dan it-tieġ ma rajna ebda ritratt fuq Instagram, Twitter jew Facebook tal-Prim Ministru. Forsi għax Hasheminejad mhux gustuż u fotoġeniku daqs il-Ħabiba taċ-Chow Chow? Min jaf!
Nafu żgur li kemm ilna nisimgħu dwar il-Pilatus u l-allegazzjoni (miċħuda) li d-dokumenti li juru li Egrant hija ta’ Michelle Muscat kienu f’dan il-Bank, Muscat qatt ma ħass il-bżonn jgħidilna li mar għal dan it-tieġ Venezjan u jispjegalna x’livell ta’ ħbiberija hemm jew kien hemm bejnu, martu u ċ-Chief of Staff tiegħu ma’ dar-raġel mill-Iran.
Il-Prim Ministru tagħna jemmen li l-poplu Malti fuq il-Ħabiba ta’ erba’ saqajn u ruxxmata suf li marret tgħix miegħu f’Burmarrad għandu dritt ikun jaf u mhux fuq ħbieb oħra ta’ żewġ saqajn u ruxxmata bwiet.

Thursday, March 22, 2018

L-għajn tal-ħasselin (tal-flus)

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Jgħidu x’jgħidu Joseph Muscat u l-akkolti tiegħu, ir-ritratti u l-filmati tal-partitarji Laburisti jiċċelebraw ir-rebħa elettorali ta’ Ġunju li għadda quddiem il-Bank Pilatus ma jista’ jħassarhom ħadd.

Dawk il-partitarji ma marrux hemmhekk b’kumbinazzjoni. Marru għax qiesu lill-Bank Pilatus bħala parti mir-rebħa kbira li kienu qed jiċċelebraw.

Ġustament, dawn il-Laburisti identifikaw lill-Pilatus bħala entità li hija ħaġa waħda mat-tmexxija tal-partit u tal-Gvern li huma jappoġġaw.

Marru hemm anke għax kienu semgħu kemm-il kelliem tal-Oppożizzjoni jgħidilhom x’kien tassew dan il-Bank u kif kien qed jintuża min-nies fil-poter. Bit-tixjir tal-bnadar Laburisti quddiem il-Pilatus, dawn il-partitarji kienu qed jibgħatu l-messaġġ li bis-saħħa tar-rebħa ta’ Muscat, il-Bank Pilatus seta’ jibqa’ għaddej jagħmel dak li kien qed jagħmel mingħajr ebda xkiel.


Iżda ġara li ftit tax-xhur wara, propju bħalissa int u taqra dan il-blogg, is-sid tal-Bank Pilatus jinsab arrestat fl-Istati Uniti fejn qed jiffaċċja iktar minn seklu ħabs, bl-akkużi ewlenin ikunu ħasil tal-flus u frodi bankarja. Se tismagħhom jgħidu li l-akkużi fil-konfront tiegħu m’għandhomx x’jaqsmu mal-istejjer li smajna bihom f’pajjiżna. Veru. Iżda issa huwa ċar għal kulħadd x’tip ta’ negozju jispeċjalizza fih dan ir-raġel mill-Iran li jġorr fuqu ruxmata passaporti.

Il-mistoqsija li ħafna nies wieġbu fis-skiet ta’ darhom kemm ilha li ħarġet din l-aħbar hija: Persuna li kienet lesta tisfida l-liġijiet u s-sanzjonijiet tal-ikbar super-potenza fid-dinja u għal dan tissogra piena ta’ iktar minn seklu maqfula f’ċella, se tiddejjaq jew se jkollha xi skruplu tkun kompliċi ma’ politiċi mill-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea fil-ħasil tal-għemejjel ħżiena tagħhom?

Ir-risposta ovvja għal din il-mistoqsija tidħol b’mod perfett fil-jigsaw puzzle ta’ evidenza li ilna nisimgħu biha minn meta l-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia bdiet tiżvela l-istejjer tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama li s-sidien tagħhom huma l-eqreb nies tal-Prim Ministru Muscat.

U hawn niġu għal filmat ieħor tal-Pilatus li ħadd ma jista’ jħassar mill-memorja kollettiva: il-filmat tas-sid tal-Bank (l-istess wieħed arrestat fl-Istati Uniti) jaħrab b’bagalja f’nofs ta’ lejl ftit tal-ħin wara li l-istess Daphne Caruana Galizia allegat li t-tielet kumpanija fil-Panama miftuħa ma’ ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi - Egrant - hija tal-mara tal-Prim Ministru.

Apparti x-xena pjetuża tal-Kummissarju tal-Pulizija jiekol il-fenek, dakinhar kien hemm xena oħra li wieħed m’għandux jinsa. Muscat kien kellem lill-ġurnalisti f’Kastilja u għamilhielhom ċara li ma kienx se jordna inkjesta dwar l-allegazzjonijiet ta’ Caruana Galizia. Kellhom jgħaddu s-sigħat - sigħat li matulhom is-sid tal-Bank Pilatus ħarab bil-bagalja u ajruplan privat tar bla passiġġieri lejn l-Ażerbajġan - biex Muscat reġa’ bdielu u ordna li ssir inkjesta.

X’kien hemm f’dik il-bagalja jaf ma nsiru nafu qatt, iżda diġà nafu ħafna fuq min kien qed iġorrha: raġel li dwaru llum hemm evidenza ċara li serva ta’ għajn għall-ħasselin tal-flus.

Tuesday, March 20, 2018

Taħt assedju

Iltaqgħu xemgħa u fjura,
Ġewwa misraħ f’nofs il-Belt,
Tħallew minn tfajla mbikkma,
Għajn ta’ tama f’dan il-għelt.


Hemm, imħares minn tliet ġganti,
Weqfin, siekta, viġilanti,
Tpoġġa nkwatru b’wiċċ ta’ mara,
B’daqqa t’għajn tfakkarna x’ġara.


Qalb l-istorbju tal-‘kultura’,
Tinstema’ talba ta’ kultant,
Waqaf xwejjaħ, ħalla kitba,
Martu żejnet b’werqtejn rand. 


Mal-lejl ġew idejn moħbija,
Fl-ikreh dlam, bħal fil-Bidnija,
Ħarbtu, kissru, frak u biċċiet,
U l-ġganta tal-mafkar bkiet.


Iżda malli sebħet l-għodwa,
Xemgħat u fjuri ġew oħrajn,
Id-dnub b’rabja tqalleb f’soddtu,
Mhux se nħalluh jagħlaq għajn m’għajn.

Tuesday, March 13, 2018

​Il-pensjoni Parlamentari: il-kwistjoni għadha mhix magħluqa

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Matul din il-ġimgħa inxtegħel dawl fuq il-privileġġ li jgawdu l-Parlamentari tagħna meta jiġu biex jirtiraw mix-xogħol.

Id-diskussjoni qamet għax il-Gvern ried jestendi l-privileġġi eżistenti għal dawk li jkunu eletti fil-Kamra darba biss u għal persuni oħra bħall-Membri tal-Parlament Ewropew, is-Segretarji Permanenti, l-Ispeaker u oħrajn.

L-Oppożizzjoni għall-ewwel qablet, imbagħad irtirat l-appoġġ tagħha. Din il-mossa wasslet biex il-Gvern jirtira l-proposta minnufih.

Jidher li dan l-iżvilupp intlaqa’ tajjeb ħafna mill-poplu u l-politiċi ġustament ftaħru li għamlu dan il-pass għax ‘semgħu lin-nies’. Iżda l-argumenti li kkonvinċew lill-Oppożizzjoni u konsegwentement lill-Gvern jirtiraw mill-pożizzjoni li ħadu oriġinarjament, ma kinux relatati mal-proposta li dawn il-privileġġi jkunu estiżi.

Jekk iddur dawra ma’ dak li nkiteb u ntqal minn opinjonisti u mill-poplu fuq il-mezzi soċjali, issib li l-oġġezzjoni ewlenija hija dwar l-eżistenza tal-privileġġ innifsu.

In-nies għandhom raġun. M’hemm ebda loġika li biha tista’ tispjega għaliex meta niġu għall-pensjoni, il-Parlamentari jkunu privileġġati fuq il-bqija tal-poplu. Din kienet l-għajta tan-nies f’dawn il-ġranet u din l-għajta għadha ma nstemgħetx. Għalhekk, il-kwistjoni għadha miftuħa beraħ.

Jekk il-Parlamentari jħossu li huma mħallsin ftit għall-kontribut li qed jagħtu lill-pajjiż, is-soluzzjoni m’għandhomx jeħduha meta jirtiraw billi jkollhom drittijiet tal-pensjoni ferm aħjar minn tal-bqija. Is-soluzzjoni għandha tingħatalhom waqt li għaddejjin bil-ħidma tagħhom, billi l-ħlas li jirċievu jkun jixraq tassew għall-ħidma li qed jagħmlu.

Id-drittijiet tal-pensjoni għandhom ikunu l-istess għal kulħadd. Din hija l-għajta tal-poplu li l-Parlamentari tagħna semgħu u li fuqha għandhom jaġixxu.