Wednesday, June 29, 2011

For better or for worse?


Published on the Times of Malta (29 June 2011)

Is it for better or for worse that the Nationalist Party doesn’t sound like a philharmonic orchestra? Following the morning session of the PN general council two Sundays ago made me ask myself what compels the speakers that took the stand to stay in the same party. A common enemy in the 1980s and a common goal in the first decade of this century certainly made the trick but what can keep this mosaic together now? Which is the way forward?

Tuesday, June 28, 2011

Strajk taħt sħab iswedL-Union tal-Piloti tal-Air Malta habbret li fil-15 ta’ Lulju se tagħmel protesta nazzjonali u l-għada, jekk il-Gvern jibqa' ma jagħtix widen għat-talbiet tagħha, se tordna strajk.

Thursday, June 23, 2011

Daħna ta’ 180,000


Għadna kif sirna nafu li l-Arċidjoċesi tat 180,000 Ewro lil dawk li lill-miżżewġin rieduhom jibqgħu tewmin siamiżi. Għal dawk li għadhom jirraġunaw bil-Liri, id-donazzjoni ekkleżjastika issarraf fi ftit aktar minn Lm77,000. U li kieku s-sassla kienet ftit aktar mimlija, l-Arċisqof qal li kien inewwlilhom xi ftit tips ukoll.

Wednesday, June 22, 2011

Il-logika li nghid LE basta nghidu IVA

a

Fiz-zmien meta l-Izlandizi kienu jaqraw l-artikli ta’ Joseph Muscat u l-Maltin kellhom lil Simon Busuttil fil-verzjoni tal-‘anglu li habbar lil Marija’ jwasslina l-bxara t-tajba tal-ishubija fl-Unjoni Ewropea, fuq il-venda kont niltaqa’ ma’ wiehed Nazzjonalist li kull meta jarani kien ikun irid jghidli li din id-darba ma kienx se jivvota.

Tuesday, June 21, 2011

L-istilla tal-art


Il-Qorti iddecidiet. Multa ta' 10,000 Ewro u 3 xhur habs ghal min spara lill-istilla tal-art. Fuq il-venda qed jidlam u jien u nhares 'l fuq lejn is-sema ftakart li l-istilel normalment fis-sema jkunu u mhux fuq l-art.

Bil-pass u bla ras


In-nannu spiss kien jgħidli li fiż-żmien li fit-toroq Maltin ma kinux jghaddu karozzi t-tfal kienu jilghabu l-ballun barra fit-triq. Jirrakkonta li dak iz-zmien la kellhom tarmak lixx u lanqas ballun tal-ġilda bhal dawk li jilgħabu bihom it-tfal tal-lum, izda kienu jixxutjaw dak li jsibu. Allura, ladarba fi Triq Bizazza ddecidew li ma jghaddux iktar karozzi, xi ħadd nostalġiku taz-żminijiet imghoddija iddecieda li jilghab partita futbol bl-irjus tal-monument li fil-jiem li ghaddew gie inawgurat b'tant briju u entuzjazmu.