Sunday, November 29, 2015

Debono Grech jirriżenja

Il-Mexxej tal-Partit Laburista talab lil Joe Debono Grech jirriżenja minn Membru Parlamentari wara li fid-diskors tiegħu għadda kummenti fil-konfront tad-Deputat Marlene Farrugia.

Fl-ittra tar-riżenja tiegħu, Debono Grech qal li Muscat ċempillu u qallu li minħabba l-kummenti li għadda jħoss li għandu jirriżenja.

Nota: Din hija silta minn rapport li deher fil-21 ta' Diċembru 2012, ftit jiem qabel bdiet il-kampanja elettorali li tat rebħa kbira lill-Partit Laburista. Minn din is-silta biddilt l-ismijiet u l-karigi tal-protagonisti. Lil Anġlu Farrugia bdiltu ma' Joe Debono Grech u lill-Maġistrat Audrey Demicoli mad-Deputat Marlene Farrugia.

Esperiment żgħir li juri kemm inbidel Muscat kemm ilu li sar Prim Ministru.

Jekk tħossok offiż li bellajthielek u ħlejtlek 5 minuti taqra dan il-blog, aħseb u ara kemm tħossok iktar offiż b'min bellagħhielek u ħlielek 5 snin!

Friday, November 27, 2015

Sentejn wara ... l-istess rigal lir-Reġina

Sentejn ilu meta Norman Hamilton sar Ambaxxatur għar-Renju Unit, ta lir-Reġina pittura ta' Villa Guardamangia:


Ilbieraħ il-President ta' Malta preżentat lir-Reġina pittura oħra ta' Villa Guardamangia:


Tassew oriġinali!

Filmat: Il-President u r-Reġina fuq Stricia la Notizia


Perċezzjoni Irjali
Il-media Laburista fiċ-CHOGM 2005

L-għada li r-Reġina Eliżabetta II waslet f'Malta, il-Ħamis 24 ta' Novembru 2005, il-ġurnal l-orizzont ħeġġeġ lill-poplu Malti jinġabar fil-Belt Valletta dakinhar filgħaxija għal protesta, ftit passi bogħod minn fejn kellu jsir riċiviment Irjali fil-lukanda Phoenicia:


Dakinhar li bdiet l-ewwel CHOGM f'Malta, il-Ġimgħa 25 ta' Novembru 2005, l-orizzont tiftaħar b'kemm irnexxielha tiġbor nies fit-toroq tal-kapitali l-General Workers' Union u tħabbar sensiela ta' azzjonijiet industrijali:

Thursday, November 26, 2015

L-eżempju li jkaxkar ‘l isfel

L-imġieba ta’ dawk li f’soċjeta' għandhom l-iktar poter hija l-mudell li minnu l-kumplament jieħdu eżempju. Iffaċċjat bil-kliem ta’ theddid ta’ Deputat tiegħu fil-Parlament - Niġi għalik u nifqgħek - il-Prim Ministru kellu biss triq waħda x’jieħu, iġgħelu jirriżenja jew ikeċċieh.

Dan ma ġarax. Anzi, ġara bil-kontra.

Fil-kamra l-aktar 'onorevoli' f'pajjiżna rajna spettaklu meskin. Wieħed wara l-oħra, uħud mid-Deputati u Ministri tal-Gvern raw kif għamlu biex ibenġlu u jiskużaw dan l-aġir oxxen.

Dan jibgħat messaġġ lis-soċjeta tagħna li nqisu ferm iktar gravi mill-kliem ta’ Debono Grech fih innifsu.

B’dak li għamel jew aħjar, b’dak li m’għamilx, il-Prim Ministru qed jgħid lill-poplu li attitudni ta’ bulli fis-soċjeta' tagħna hija skużabbli.

Bin-nuqqas ta’ azzjoni tal-Prim Ministru tilfu n-nisa u l-irġiel tal-affari tagħhom, dawk l-uffiċjali pubbliċi, l-għalliema, il-pulizija, il-wardens, it-tobba, l-infermiera u l-kumplament li ta’ kuljum ikollhom jiffaċċjaw lill-bullijiet bħal Debono Grech - li f’pajjiżna mhumiex ftit - u jistennew bi dritt li lil min fdaw bis-setgħa jipproteġi lilhom u mhux lill-aggressur.

Illum qrajna wkoll kif id-Deputat Mexxej Laburista Toni Abela ġie mċanfar minn Maġistrat għax qed jaħli l-ħin tal-Qorti bl-iskop li jtawwal kemm jista’ jkun il-każ dwar is-siġġijiet fil-Parlament. Mingħajr ma nidħol fil-mertu tal-każ u x’jgħid dwar il-kredenzjali demokratiċi tal-Partit Laburista, hawn għandna messaġġ ieħor favur il-bulli.

Hija frustrazzjoni kbira għal bosta nies li għandhom każ il-Qorti meta jiġri li l-parti l-oħra toqgħod tilgħab dal-logħob biex każ jitwal u l-ġustizzja ddum ma ssir jew ma ssirx.

Kull ma kien jonqos għal dawn il-bullies kien li jsibu l-konfort tal-partit fil-Gvern li jġib ruħu eżatt 
bħalhom.

Għal darb’oħra, l-eżempju tal-Gvern ikaxkar ‘l isfel.

Għal darb’oħra, jirbaħ il-bulli u jitilfu n-nies tal-affari tagħhom.

Monday, November 23, 2015

Ħamest ijiem fuq l-ixkaffa ta' TVM

It-Tlieta rriżenjat dik li kienet id-Deputat tal-Gvern, Marlene Farrugia. Minn dakinhar fuq l-istazzjon nazzjonali TVM saru bosta programmi ta’ diskussjoni imma fl-ebda wieħed għadna ma rajna lil Marlene.

L-għada tar-riżenja Reno Bugeja kellu okkażjoni tad-deheb li kull ġurnalist li jixraqlu jissejjaħ hekk żgur ma jitlifx. Iżda f’Dissett, minflok rajna lil Reno jintervista lil Marlene, rajnieh mar-raġel ta’ Sai ‘13-il elf fix-xahar’ Mizzi.

Marlene ma kienet mistiedna qatt fil-programm ta’ filgħodu ta’ Norma Saliba, TVAM, la l-Erbgħa, la l-Ħamis, la l-Ġimgħa u lanqas dalgħodu.

Il-programm ta’ kull filgħaxija ‘Skjetti’ ddiskuta temi mill-aktar kurrenti u jaħarqu bħall-ġugarelli u l-bejjiegħa tad-doughnuts u tal-pastizzi. U mela r-riżenja ta’ Marlene Farrugia!

Il-Ħamis kien hemm ‘Realta’ ta’ Brian Hansford, Laburist kbir li ngħata l-programm fi żmien in-nuqqas ta' meritokrazija ta' Gonzi.

Hansford iddiskuta s-sitwazzjoni f'Paceville, l-istess kif għamel Times Talk jumejn qabel u kif kien pjanat li jagħmel Xarabank l-għada.

Il-Ġimgħa Xarabank kompla bis-suġġetti li kellu pjanati - Paceville, it-terroriżmu u l-Junior Eurovision.

Biex inkun għidt kollox, Peppi Azzopardi avża li stieden lil Marlene għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. M'għandix dubju li sieħbi Peppi kellu moħħu mistrieħ li ma kienx se jsib lil Marlene ma' wiċċu fil-programm kif kien ġralu bi Franco Debono ftit ġranet wara li vvota kontra l-Gvern ta' Gonzi!

Dak kien żmien ieħor hux! Dak kien żmien li fih l-Labour kien jippoża li se jkun Gvern li jagħti vuċi lil kulħadd, speċjalment lid-Deputati dissidenti. LOL, kif jgħidu fuq Facebook!

Mela l-ewwel dehra ta’ Marlene fuq l-istazzjon nazzjonali wara r-riżenja se tkun fil-programm 'Reporter' ta’ Salvu Balzan li jixxandar tard illejla, wara l-10 ta’ bil-lejl. Ma tarax ma tkunx fil-prime time! Mela din xi ħaġa daqshekk importanti?!

Agħar minn hekk, dan Reporter tal-lejla mhux se jsir live. Salvu rrekordja l-intervista ma’ Marlene nhar l-Erbgħa li għadda, l-għada li rriżenjat: ĦAMEST IJIEM ILU!

Jiġifieri llejla m’aħna se nisimgħu xejn fuq dak li ġara mill-Erbgħa sal-lum, inkluż it-theddid li kellha Marlene mingħand ħafna Laburisti, ewlieni fosthom Joe Debono Grech fil-Parlament.

Dan ifisser li l-għada li ġrat l-istorja, l-istazzjon nazzjonali rrekordja intervista - sa dakinhar esklussiva - mad-Deputat li kienet għadha kif rriżenjat minn fuq in-naħa tal-Gvern u żammha ħamest ijiem fuq l-ixkaffa mingħajr ma xandarha.

Sunday, November 15, 2015

Dal-lejl f'Paceville

Ftit ġranet ilu l-Prim Ministru Rumen ġarr ir-responsabbiltà politika u rreżenja wara li nirien f’nightclub qatlu iktar minn 30 ruħ.

Imħatra li għall-inċident ta' dal-lejl f’Paceville ħadd mhu se jġorr farka responsabbilà?
Saturday, November 14, 2015

Politika ta' mibgħeda

Jekk it-terroristi tal-ISIL jaqraw x’kitbu xi Maltin (jiddispjaċini ninnota, ĦAFNA Maltin) fuq Facebook illum tgħidx kemm jogħrku jdejhom u jitpaxxew.

L-uniku politika u twemmin tat-terroristi hija l-MIBGĦEDA.

Jidher li dan is-sentiment qed jaħkem lil bosta anke f’pajjiżna. U din hija r-rebħa li jridu dawn it-terroristi. Dawn iridu joqtlulna ruħna, mhux ġisimna. Ikun idjota u kodard min jagħzel li jċedilhom mhux min jibqa sod minkejja t-terrur, minkejja t-theddid.

Ironikament ħafna minn dawn li qed jirremmettu l-mibgħeda qed jgħattu wiċċhom bil-bandiera Franċiża.

Tgħid jafu li dawk huma l-kuluri tal-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità?

Taħt attakk

Il-libertajiet li aħna l-Ewropej akkwistajna wara sekli ta’ gwerer, tbatija u mwiet, jinsabu taħt attakk.

Sfortunatament fid-dinja hawn min lest iħallas b’ħajtu biex iwerwirna u jġagħlna niċċaħdu minn dak kollu li jagħmilna Ewropej.

It-terrorist jirbaħ meta tirbaħ il-biża. It-terrorist jirbaħlek meta ċċedi għal dak li jrid hu.

Għandna dmir lejn dawk li ġew qabilna u għal min ġej warajna li niġġieldu din il-gwerra b’rasna mgħollija ‘l fuq u mhux b’dembna bejn saqajna.

Thursday, November 5, 2015

Iridu jħaġġruh, imma huma...

F’Xarabank kien hemm dan Mark li fir-rokna satirika tiegħu fettillu jgħid lit-telespettaturi li la tasal iċ-CHOGM u jingħalqu l-iskejjel, l-Universita' u min jaf fejn aktar biex it-toroq jinħelsu minn skoss karozzi, kulħadd għandu joħroġ dawra bil-karozza biex ir-Reġina xorta tinqabad fit-traffiku.

U fuq is-social media qam pandemonju.
L-iktar Laburisti akkaniti, dawk li jaħilfu li Xarabank ilhom ma jarawh minn żmien Alfred Sant Prim Ministru, spiċċaw ixandru (jew jixxerjaw) l-filmat ta’ dan Mark jgħid din l-‘ereżija’ fuq il-paġni tal-Facebook tagħhom.
Fil-kummenti tagħhom kollha qablu li dan Mark parla żejjed u li għandhom jittieħdu passi. Kien hemm min kiteb li dan Mark ħaqqu jaqla’ daqqtejn tajbin. Oħrajn issuġġerew li għandu jitkeċċa minnufih mix-Xandir Nazzjonali. Bosta qablu li fil-kwistjoni għandu jindaħal il-Kummissarju tal-Pulizija li għandu jarresta lil Mark u jressqu l-Qorti. Ovvjament, dawn tal-aħħar jemmnu li għal dak li qal f’Xarabank, Mark għandu jgħaddi xi ftit jiem ta’ meditazzjoni f’Kordin.
Insomma, il-paladini tal-Gvern li tant hu kontra kull ċensura li jrid ineħħi l-liġi li ma tħallikx iżżebblah ‘l Alla, din in-nibxa ta’ Mark ma felħuhiex. Dawn li tant jiftaħru li ħelsuna mill-oppressjoni tar-Reġina, issa qed tuġagħhom qalbhom għaliha u ma jridux li tinqabad għal xi ftit minuti wara xi trakk idaħħan flimkien ma’ sħabha d-dittaturi taċ-CHOGM.

Issa din ta’ Mark ta’ Xarabank kienet biss ċajta. Ta’ Tony Zarb le.

Meta saret iċ-CHOGM f’Malta fi żmien Gvern Nazzjonalista, Tony Zarb tal-GWU kien ġabar lil dawn il-Laburisti li llum iridu jħaġġru ‘l Mark u organiżżalhom protesta fil-Belt Valletta. Matul din il-protesta dawn it-talin kienu ddikjaraw “gwerra” lill-Gvern u qalu li kienu lesti saħansitra jwaqqgħuh.

Din il-protesta saret waqt li f’Kastilja kienu għaddejjin il-laqgħat taċ-CHOGM u ftit tal-ħin qabel beda r-riċiviment tar-Reġina fil-lukanda Phoenicia.

Dakinhar ħadd ma nkedd li r-Reġina setgħet tinqabad fit-traffiku. Dakinhar ħadd ma ried jagħti daqtejn, ikeċċi jew jarresta lil Tony Zarb. Dak kien żmien ieħor.Wednesday, November 4, 2015

Dissett: Simon Busuttil dwar Norman Vella

Fil-programm 'Dissett' tal-lejla, il-Kap tal-Aħbarijiet tal-PBS Reno Bugeja staqsa għalija mal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Filli tant ma kont niswa xejn għal TVM li malli l-Partit Laburista ħa l-Gvern bdew jaraw kif jagħmlu biex jeħilsu minni u filli tant sirt importanti li qed jistaqsu dwari fil-programmi!

Araw hawn kif il-Kap tagħna Simon Busuttil qatalhom l-għatx bil-perżuta.