Sunday, January 18, 2015

Għandhom jiżdiedu l-pagi

"Dawk il-flus li min iħaddem qed jiffranka mir-roħs fil-prodotti taż-żejt, għandu jużahom biex iżid il-pagi tal-ħaddiema.”

Hekk qal ilbieraħ il-Prim Ministru Brittanniku David Cameron.

Intant, hawn Malta għadna ma gawdejna xejn mir-roħs fil-prezz internazzjonali taż-żejt.

Il-petrol u d-diesel tagħna għadhom l-ogħla fl-Ewropa. U minkejja l-ħafna propaganda li ssir dwar il-kontijiet tad-dawl, l-industrija, n-negozji u l-kumpaniji għadhom qed iħallsu r-rati li kien jħallsu qabel l-elezzjoni ġenerali, minkejja r-roħs rekord fil-prezz taż-żejt.

Fejn qed imorru l-flus li Cameron qed jipproponi li jmorru fil-pagi tal-ħaddiema?

Qed iżommhom il-Gvern ta’ Joseph Muscat biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż li qed iżid?

Jew qed imorru għand xi kumpanija taż-żejt li rabatna magħha l-Ministru Konrad Mizzi?

Wednesday, January 14, 2015

Il-pożizzjoni tal-PN fuq il-kaċċa fir-rebbiegħa

Meta bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista kont niltaqa’ ma’ xi ħadd li jistaqsi dwar il-pożizzjoni tal-partit fuq il-kaċċa fir-rebbiegħa, it-tweġiba tiegħi dejjem kienet tkun l-istess.
 
Dejjem għidt li d-deroga negozjata mal-Unjoni Ewropea biex tkun tista’ ssir il-kaċċa fir-rebbiegħa ġabha Gvern Nazzjonalista. Ma’ dan kont inżid ngħid li kien l-istess Gvern Nazzjonalista li ġġieled kawża fil-Qorti Ewropea biex din id-deroga tkun tista’ tkompli titħaddem. Huwa biss b’riżultat ta’ din il-pożizzjoni u permezz ta’ din il-ħidma tal-PN li f’pajjiżna illum għadha tista’ ssir il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Dan id-diskors ma kontx ngħidu għax jien personalment naqbel mal-kaċċa fir-rebbiegħa. Kont ngħidu għax din kienet u għadha l-pożizzjoni tal-PN. 

Fil-fatt ir-referendum li se jsir fil-11 ta’ April se jsir propju biex jitħassar dak li għamel Gvern Nazzjonalista.

Għaldaqstant ma nifhimx lil dawk li llum qed jgħidu li l-PN m’għandux pożizzjoni dwar din il-kwistjoni. Il-pożizzjoni tal-partit hija ċara kristall u kienet imtennija kemm-il darba mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u mill-Kap attwali Simon Busuttil.

Naturalment dan ma jfissirx li kull min huwa partitarju Nazzjonalist għandu bilfors jaqbel ma’ din il-pożizzjoni. Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa huwa opportunità għal dawk li filwaqt li jaqblu mal-maġġoranza assoluta tal-politika tal-PN, fuq din il-kwistjoni jridu li l-pajjiż jaqbad triq oħra.

Dawn għandhom kull dritt imorru jivvotaw biex iħassru dak li għamel il-PN fil-Gvern. Dan id-dritt tagħhulhom l-istess Gvern Nazzjonalista li daħħal fil-liġi tar-referendum id-dritt tal-poplu li jagħmel hu dak li ma jagħmlux il-partiti li jirrappreżentawh fil-Parlament.

Tuesday, January 13, 2015

Je suis hypocrite

Fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista bħalissa hemm Ramona Attard u Kurt Farrugia jiddiskutu l-libertà tal-espressjoni.
 
It-tnejn li huma qed jippoppaw ta’ ‘Je suis Charlie’.

Dawn huma l-istess nies li għamluli rapport lill-pulizija għax skonthom ħadtilhom ritratt.

Dan ir-ritratt qatt ma ttieħed u qatt ma kien ippubblikat. Iżda jien, minħabba fihom, xorta waħda ġejt arrestat u kelli l-mobile u t-tablet sekwestrati mill-pulizija.

Kellha tkun sentenza tal-Qorti biex ħadt ħwejġi lura u nħlist minn kull akkuża.

Ipokriti. Ipokriti. Ipokriti.

Il-Partit Laburista m’għadux jeżisti

Fi stqarrija li ħareġ illum il-Partit Laburista qed jitkaża li l-Partit Nazzjonalista għadu ma ħax pożizzjoni fuq ir-referendum dwar il-kaċċa.
 
Iżda lanqas il-Partit Laburista għadu ma ħa pożizzjoni fuq il-kaċċa!

Kien biss il-Mexxej tal-Partit li stqarr kif bi ħsiebu jivvota.

La għall-Partit Laburista meta jitkellem il-Mexxej qisu tkellem il-Partit kollu, dan ifisser li l-Partit Laburista m’għadux jeżisti.

Minflok Partit Laburista, illum għandna Joseph Muscat

Bojkott

25 sena ilu, fit-3 ta’ Ġunju 1990, fl-Italja ġara dak li se jiġri f’Malta 3 xhur oħra - sar referendum dwar il-kaċċa wara li nġabret petizzjoni b’biżżejjed firem.

92% ta’ dawk it-Taljani li marru jivvotaw, ivvotaw kontra l-kaċċa.

Iżda ġara li kienu biss 43% tal-eletturi li ħarġu jivvotaw. 

Dan kien ifisser li l-quorum meħtieġ biex ir-referendum ikun validu ma ntlaħaqx u dawk li marru jivvotaw kienu marru għalxejn.

Il-liġi Maltija wkoll tipprovdi li jekk fir-referendum ma jivvotawx mill-inqas 50% u wieħed tal-elettorat il-vot ma jkunx validu.

Il-gazzetta l-orizzont ilbieraħ qaltilna li l-kaċċaturi qed jikkunsidraw jibbojkottjaw ir-referendum tal-11 ta' April. Dan biex in-numru tagħhom jiżdied ma’ dawk li għal raġuni jew oħra mhux se jmorru jivvotaw. B’dan il-mod il-vot jew in-nuqqas ta’ vot ta’ dawn in-nies jiżdied ma’ tal-kaċċaturi fit-tentattiv tagħhom li n-numru ta’ voti fil-kaxxi ma jaqbiżx il-50%.

Biex nagħti idea ta' kemm għandhom bżonn astensjonijiet il-kaċċaturi nfakkar li fir-referendum dwar id-divorzju kienu kważi 28% dawk li ma marrux jivvotaw.

Ikun interessanti x’jgħid li se jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat jekk l-għaqdiet tal-kaċċaturi jordnaw bojkott.

Tgħid xorta jmur jivvota kif qal li se jagħmel jew jobdi mill-kaċċaturi u jastjeni?

Monday, January 12, 2015

L-istorja favur il-kaċċaturi

Illejla sirna nafu li jekk trid li il-kaċċa fir-rebbiegħa tibqa’, fir-referendum tal-11 ta’ April trid tivvota IVA. Jekk trid li li l-kaċċa fir-rebbiegħa ssir xi ħaġa tal-passat trid tivvota LE.
 
Fis-sitt referenda li saru fl-istorja ta' Malta dejjem rebaħ l-IVA.

Fir-referenda dwar l-Ekkleżjastiċi fil-Kunsill tal-Gvern (1870), l-Integrazzjoni mar-Renju Unit (1956), Il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza (1964), Il-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex (1973), l-isħubija fl-Unjoni Ewropea (2003) u d-Divorzju (2011) il-Maltin li mmarkaw il-kaxxa IVA dejjem kienu iktar minn dawk li mmarkaw il-LE.

Ma caricature

Times of Malta, 30 June 2013


Malta Today, 3 November 2013


Times of Malta, 3 November 2013


Kullħadd, 3 ta' Novembru 2013


Għalxejn tah il-frosta lil Godfrey Farrugia

Je suis Marlene


Nous ne sommes pas tous Charlie

F’dawn il-ġranet kienu bosta dawk li b’reazzjoni għall-attakk terroristiku f’Pariġi kitbu jew qalu li huma Charlie.

Fuq Twitter u fuq Facebook ‘Je suis Charlie’ saret il-frażi tal-ġimgħa, anke fost il-Maltin.

Charlie għal Charlie Hebdo, il-magazin satiriku li l-awturi tiegħu kienu maqtula brutalment mit-terroristi.

Qatt ma kont rajt it-tpinġijiet u l-kitbiet ta’ Charlie Hebdo qabel l-attakk ta’ nhar l-Erbgħa. Grazzi għall-Google u għat-traduzzjoni ta’ ħabiba Franċiża irnexxieli nara u naqra xi wħud minnhom.

L-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li kieku dan il-magazin kien ippubblikat f’pajjiżna kien iqum storbju sħiħ. M’għandix dubju li kieku Charlie Hebdo kien Malti kienu jkunu bosta, anke fost il-politiċi u l-ġurnalisti li dil-ġimgħa sejjħu lilhom infushom Charlie, li jaraw kif jagħmlu biex jiċċensurawh.

Dawn it-talin għandhom il-libertà kollha ma jogħġobhomx dak li jpinġi u jikteb Charlie. Jistgħu jinjorawh. Imma jistgħu ukoll jikkritikawh, imaqdruh u jinsulentawh fil-parametri li ttihom il-liġi. U jekk iħossu li huwa Charlie li qed jikser xi liġi li tmur lil hinn mil-libertà tal-espressjoni, għandhom kull dritt jieħdu tagħhom fil-Qrati.

Dawn id-drittijiet huma tagħhom kif inhuma ta’ Charlie.

Le, aħna m’aħniex kollha Charlie – nous ne sommes pas tous Charlie – iżda aħna min aħna u nemmnu x’nemmnu, l-uniku arma li għandna biex inħarsu l-libertà tagħna hija li nħarsu l-libertà tal-oħrajn.

It-terroristi jirbħu biss meta aħna niddeċiedu li nħallu l-biża’ minn xulxin tirbaħna.

Sunday, January 11, 2015

Lil dawk li jemmnu 'l politiċi Laburisti

Lil dawk li llejla tgħidx kemm qed jeħduha bi kbira li fi blog li ktibt aktar kmieni għidt li Joseph Muscat se jivvota kontra l-kaċċa minkejja li qal pubblikament li se jivvota favur, infakkarhom f’din l-istorja...


Il-lejl it-tajjeb.

Joseph Muscat se jivvota KONTRA l-kaċċa

Il-vot huwa sigriet. Liema kaxxa nimmarkaw fuq dik il-karta hija xi ħaġa li nkunu nafu aħna biss. Għaldaqstant dak li ngħidu li se nagħmlu jew li għamilna jista’ jitwemmen u jista’ ma jitwemminx.

Malli ħabbar id-data tar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa l-Prim Ministru Joseph Muscat qalilna li hu se jivvota favur il-kaċċa. Jien ma nemmnux. Konvint li Muscat se jivvota KONTRA l-kaċċa.

Ħafna interpretaw id-dikjarazzjoni ta’ Muscat li se jivvota favur il-kaċċa bħala messaġġ lill-partitarji Laburisti biex huma wkoll jivvotaw hekk. L-interpretazzjoni tiegħi hija l-iskop ta’ Muscat ma kienx li jikkomunika mal-partitarji Laburisti. Dak il-ħin huwa ried jitkellem biss mal-kaċċaturi.

Il-Prim Ministru ma jirraġunax f’termini ta’ referenda, iżda f’termini ta’ elezzjonijiet. Huwa jaf li fl-elezzjoni ta’ tliet snin oħra l-issue tal-kaċċa fir-rebbiegħa se tkun mejta, midfuna u minsija għal dawk li se jivvotaw kontra l-kaċċa.

Mill-banda l-oħra Muscat jaf ukoll li l-kaċċaturi mhux se jaħfruha lil dawk il-politiċi li se jistqarru li se jivvotaw kontrihom, speċjalment jekk il-verdett tar-referendum ikun kontra tagħhom.

Ilbieraħ Muscat qabad u qatgħalha rasha biex ir-rabja tal-kaċċaturi għall-aħbar tad-data tar-referendum ma tkunx għalih. U m’għandix dubju li Muscat mar jorqod bit-tama li din ir-rabja eventwalment iddur fuq Simon Busuttil.

Iżda fil-11 ta’ April, meta Joseph Muscat se jkun waħdu quddiem il-karta tal-vot mhux se jkollu kalkoli ta’ komunikazzjoni u telf u rebħ ta’ voti x’jagħmel. Minflok se jkollu jagħżel jekk jeħlisx minn din l-issue darba għal dejjem jew ikollux jiffaċjaha kull April sakemm idum Prim Ministru.

Muscat jaf li rebħa għall-kaċċaturi ttihom poter ikbar fuqu. Jaf li jekk il-kaċċaturi jirbħu r-referendum mhux se jkun jista’ jġibilhom iktar skużi biex ma jtihomx dak li jridu u dak li wiegħedhom jew li ħasbu li wiegħedhom. Jaf ukoll li kull staġun li jerġa’ jiftaħ fir-rebbiegħa jista’ jsarraf f’immaġini ħażina għall-Gvern immexxi minnu u possibbilment anke’ inkwiet mal-Kummissjoni Ewropea.

Iffaċċjat b’dawn l-għażliet, m’għandix dubju li waħdu f’kaxxa fi skola f’Burmarrad Joseph Muscat se jivvota kif jaqbillu: se jivvota KONTRA l-kaċċa fir-rebbiegħa.

Imbagħad jekk fir-referendum tgħaddi tiegħu, tal-ambjentalisti u tal-għasafar lill-kaċċaturi jgħidilhom li ma kienx tort tiegħu għax hu vvota bħalhom!

Saturday, January 10, 2015

Id-data tar-referendum favur il-kaċċaturi

Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa se jsir fil-11 ta’ April. Se jsir kmieni, qabel ikun jista’ jiftaħ staġun tal-kaċċa ieħor. Kmieni ħafna meta tikkunsidra li biex isir kien hemm ċans sa Lulju.

Ħafna kienu qed jaħsbu li r-referendum isir wara li jinfetaħ u jingħalaq dak li seta' jkun l-aħħar (jekk jgħaddi r-referendum) staġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa.

Għaldaqstant l-ewwel reazzjoni għal din id-data tista’ tkun li din hija deċiżjoni li tmur kontra l-interess tal-kaċċaturi.

Jien naraha bil-maqlub.

L-uniku mod li l-kaċċaturi jistgħu jirbħu r-referendum huwa billi huma u dawk li jaqblu magħhom joħorġu jivvotaw bi ħġarhom, filwaqt li l-maġġoranza ta’ votanti li ma jaqblux mal-kaċċa imma mhumiex passjonali daqshom jibqgħu d-dar.

Jekk isir staġun ieħor ta’ kaċċa ftit ġimgħat qabel ir-referendum ikun iktar faċli għall-koallizzjoni ta’ kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa li timmobilizza lil dawn il-votanti u tħajjarhom imorru jivvotaw.

L-aqwa kampanja referendarja li seta’ kellha l-koalizzjoni kienet dan l-‘aħħar’ staġun tal-kaċċa. L-agħar kampanja għall-kaċċaturi kienet tkun staġun ieħor imtappan b'illegalitajiet u abbużi minn xi wħud fosthom.

Friday, January 9, 2015

Tal-linja bla website

Mill-bieraħ is-servizz tal-karozzi tal-linja beda jitħaddem mill-Ispjanjoli tal-Autobuses de León magħżula mill-Ministru Joe Mizzi. 

Iżda fuq l-internet għadha ma teżistix website fejn tista’ ssib l-informazzjoni dwar ir-rotot (jew ir-roadmaps?), il-ħinijiet u l-prezzijiet tal-biljetti.

Monday, January 5, 2015

Dak il-flixkun ħdejn il-bezzun

Peress illi l-aħbarijiet dwar l-ikel fuq it-titjiriet tal-Air Malta huma iktar dwar il-bezzun, ftit taw kas tal-flixkun ilma li qed ikun servut miegħu.
 
Il-flixkun tal-ilma li jidher fir-ritratt huwa tad-ditta Kristal. L-ilma Kristal huwa prodott tal-kumpanija General Soft Drinks.

Iċ-Chief Operating Officer ta’ General Soft Drinks hija Maria Micallef. Maria Micallef hija wkoll iċ-Chairperson tal-Air Malta. 

Kollox ċar Kristal?Saturday, January 3, 2015

Ikkonfermata t-tkeċċija ta' 45 ħaddiem

Il-gazzetta The Times illum ikkonfermat l-aħbar li dehret ilbieraħ f’dan il-blog dwar it-tkeċċija ta’ numru kbir ta’ ħaddiema b’konsegwenza diretta tad-deċiżjoni tal-Air Malta li tnaqqas drastikament is-servizz tal-ikel li jkun inkluż fil-prezz tat-titjiriet tagħha.
 
Fir-rapport ta’ The Times kelliem għall-kumpanija kuntrattata mill-Air Malta, Sky Gourmet Ltd, ikkonferma li f’dawn il-ġranet ta’ festi l-kumpanija tat is-sensja lil 45 ħaddiem.

Ikolli ninnota li din l-aħbar ma ssemmietx fil-bulettin tal-aħbarijiet ta' TVM, li minflok ta importanza lill-kwistjoni li qamet dwar dawn l-‘ikliet’ mal-Union tal-Cabin Crew.

Ma qrajna xejn dwar dawn il-ħaddiema lanqas fuq il-gazzetta jew fuq il-website tal-General Workers’ Union.

Jewilla dawn il-ħaddiema għandhom xi ħaġa inqas minn ħaddiema oħrajn? Dawn ħaddiema tat-tieni jew tat-tielet klassi? Għal dawn il-ħaddiema m’hawn ħadd li lest jitkellem u joħroġ għonqu?

Għal darb’oħra ntenni s-solidarjetà tiegħi lil dawn il-ħaddiema u lill-familji tagħhom.

Kull min minn dawn il-ħaddiema jixtieq jagħmel kuntatt miegħi, jista’ jibgħatli email bid-dettalji tiegħu/tagħha fuq vellanorman.pn@gmail.com

Friday, January 2, 2015

Jitkeċċew 50 ħaddiem minħabba l-bezzun tal-Air Malta


Filwaqt li għaddejja diskussjoni dwar id-deċiżjoni tal-Air Malta li meta ttir fuq l-ajruplani tagħha minflok platt sħun ittik bezzun u flixkun ilma, ġie għal widnejja li madwar 50 ħaddiem din il-ġimgħa ngħataw in-notice mill-kumpanija tal-catering li kienet ikkuntrattata biex tagħmel dan ix-xogħol għall-Air Malta.

Ma’ dawn il-ħaddiema, solidarjetà sħiħa.

Thursday, January 1, 2015

Dik is-sena li bdejna bil-protesti

Il-website tal-istazzjon nazzjonali TVM qed tfakkarna li mil-lum il-prezz tal-petrol sar €1.42 kull litru u dak tad-diesel sar €1.35 kull litru.

Ħassejtni fid-dmir nieqaf ftit mill-pawsa li kont qed nieħu għall-festi biex nagħti ftit tal-kuntest lil din l-aħbar stupenda.

Bi ftit riċerka ta' malajr sibt li f’Jannar 2011, meta fil-Gvern kellna lil GonziPN, kien tħabbar li l-prezz tal-petrol kien se jkun €1.31 kull litru u dak tad-diesel €1.21 kull litru.

Għal din l-aħbar, dak li llum huwa l-Prim Ministru Joseph Muscat kien irreaġixxa billi sejjaħ għal protesta nazzjonali fit-toroq tal-Belt Valletta għall-Ġimgħa 14 ta’ Jannar.

Niftakarni nċempel lill-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern ta' dak iż-żmien biex ninfurmah li dakinhar konna se nagħmlu Xarabank speċjali eżatt wara din il-protesta u li ridna li jkun il-Prim Ministru Gonzi nnifsu li jiġi live fis-sala jiffaċċja lin-nies irrabjati għal dawn il-prezzijiet 'eżaġerati'.

Fil-borma tar-raġunijiet għal din il-protesta nazzjonali l-Mexxej Laburista kien poġġa wkoll il-prezz tal-gass, li minn dakinhar kien beda jinbiegħ €16 kull ċilindru.

Illum l-istess ċilindru li għandek fil-heater iqum 18.

U bilħaqq, dakinhar il-prezz internazzjonali taż-żejt kien kważi d-doppju ta’ dak li huwa llum.

Dan tista’ tikkonfermah int stess billi tidħol fil-website www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx

Jekk m'għandek aptit tħassar din il-ġurnata ta' festa bir-riċerka, hawn taħt ħejjetlek tabella meħudha mill-istess website li m'għandha bżonn ebda spjegazzjoni.

Is-sena t-tajba lil kulħadd.