Tuesday, August 30, 2011

San Gaddafi protettur tal-Kristjaneżmu


Fuq il-venda n-Nazzjonalisti u l-Laburisti tgħidx x’jogħxew jinku u jgħajjru lil xulxin b’kemm il-mexxeja tagħhom kienu jitqaħħbu mar-reġim tal-Kurunell Gaddafi. “Gonzi l-aħħar wieħed li ħadlu b’idejh.” “Muscat mar jarah u ġie lura jiftaħar li tant huma ħbieb li urieh xi dokumenti sigrieti.” “Fi żmienkom kontu ġġibuh jitkellem fil-mass meetings.” “Qas ilu sebgħa snin li tajtuh medalja.” “Karmenu, li kien il-Prim tagħkom, baqa’ l-uniku wieħed fid-dinja jiddefendieh sal-aħħar.”

Saturday, August 27, 2011

Double agents fil-Kurja


Sa mill-ewwel ġurnata tal-kampanja referendarja l-Avukat Deborah Schembri deheret li se tkun l-iktar wiċċ kredibbli u konvinċenti tal-kampanja tal-IVA għad-Divorzju. U hekk kien. Meta mbagħad l-għorrief tal-Kurja iddeċidew li juruha l-bieb ta’ barra tat-tribunal ekkleżjastiku, Deborah ma baqgħetx biss dik l-avukat li taf xi tgħid u li tgħidu tajjeb u mingħajr biża, imma f’daqqa waħda saret ukoll ‘vittma’.

Thursday, August 18, 2011

L-annimali fil-kċina Presidenzjali


Fil-ġurnata li n-nassaba li niltaqa’ magħhom fuq il-venda qed jerġgħu jaħilfu li no trabokki no vote, fettilli mmur sal-Palazz ta’ San Anton. Hemmhekk għadhom kif fetħu parti oħra tal-ġonna għall-pubbliku. Din il-parti tissejjah 'Kitchen Garden'. Hemm fejn jilgħabu t-tfal, hemm fejn tieħu kafe`, hemm fejn tirrilassa ftit gratis u hemm ukoll l-annimali imsakkrin fil-gaġeġ. U meta ngħid annimali mhux qed ngħid biss tiġieġ u oħrajn li mdorrijin naraw hawn Malta, imma wkoll oħrajn li mdorrijin narawhom biss fuq in-National Geographic bħall-emu, l-llama u oħrajn.

Wednesday, August 17, 2011

Ashih Tekleab Haile fil-miżbla tat-Times

Għal dawk li fit-taħbit ta’ kuljum dan l-isem insewh, Ashih Tekleab Haile m’huwa ħadd ħlief dak ir-refuġjat Eritrean li dan is-sajf tilef ħajtu biex salva żagħżugħ Franċiż mill-għarqa f’Paradise Bay.

Il-bieraħ, inqas minn xahar wara din il-mewta traġika, fuq it-timesofmalta.com inzertajt dan il-kumment:

"Are you sure of the facts surrounding the unfortunate drowning of Ashih Tekleab Haile? Remember, the police report has not been published yet. We await it to know the true facts and not the gloss given by NGOs." Ms Louise Vella (16 ta' Awwissu 2011 - 15:56)

U jien kont mingħalija li l-vizzju li nidfnu n-nies fil-miżbla kien inqata’ darba għal dejjem.

Tuesday, August 16, 2011

Nikita u l-verġinita`


‘Nikita’ ta’ Luc Besson huwa wieħed minn dawk il-films li tissaporti toqgħod tarah biss meta taqleb kemm taqleb stazzjonijiet ma ssib xejn aħjar. Iżda dan it-thriller Franċiż tant intgħoġob li fuq in-naħa l-oħra tal-Atlantiku għamlu minnu serje għat-televixin. Ikkopjaw, sorry, xtraw l-idea u ġebbduha kemm felħu. Biex ngħidu kollox bidlulu ftit l-isem u għamluh ‘La Femme Nikita’.

Fis-sena tad-Divorzju, f’Malta wkoll bdejna noħolqu s-serje tagħna bl-isem ta’ ‘Nikita’. Iżda n-Nikita Maltija m’għandiex x’taqsam mad-delinkwenti żagħżugħa ta’ Besson. In-Nikita tagħna ġejja mill-partit progressiv u l-gwaj tagħha beda meta nqabdet tikkopja artiklu tal-gazzetta r-roża. Le, mhux dik ir-roża tal-futbol Taljan. Din Nikita mill-Financial Times ikkopjat.

Ajma xi ħruq


Fuq il-venda jafuni sewwa. Allura qed nistenna li dalwaqt jistaqsuni x’jaħraqni l-iktar… Il-kummenti razzisti fuq it-timesofmalta.com fuq il-protesta li qed issir bħalissa mill-immigranti ta’ Ħal Safi jew il-protesta nnifisha, bit-tfiegħ tal-ġebel u t-tkebbis tan-nar b’kollox?

It-tweġiba tiegħi lesta. Lili jaħarquni l-aktar il-kummenti ta’ dawk li dejjem japrofittaw ruħhom minn xi sitwazzjoni bħal din biex jinfexxu jirremettu l-mibgħeda lejn bnedmin oħra.

Tuesday, August 9, 2011

L-Arriva bomba mat-Twin Towers


Dawn tal-Arriva ilhom jgħidulna li se jkollna servizz tal-linja bomba minn qabel ma bdew jibnu l-King Long biċ-cheap labour taċ-Ċiniżi. Issa, wara li rnexxielhom iżidu drastikament ir-rata tal-ksur tat-tielet kmandament u fl-istess nifs ħxew il-vaganzi ta’ dawk li xbajna nisimgħu kemm għandna nieħdu ħsiebhom, reġgħu ħarġu b’wiegħda oħra. “Sal-11 ta’ Settembru se nkunu bomba.”

Iva, dawn il-ġenji tal-Arriva għażlu l-għaxar anniversarju ta’ meta ajruplani mgħobbija bin-nies intużaw bħala bombi miċidjali biex jibdew ituna servizz tal-linja bomba. Imn’alla s-sidien tal-uniku skyscraper li għandna f’Malta huma mdaħħlin ma’ tal-Arriva għax kieku kien ikollna wisq kumbinazzjonijiet u fil-paniku konnha nibdew inċemplu ‘l hawn u ‘l hinn.

Sunday, August 7, 2011

Dawk li se jorgażmaw bil-qassisin


Qabel xi ħadd jakkużani li qed niċċirkola l-pornografija u jkolli mmur infittex kenn politiku, nistqarr li r-ritratt li qed jakkumpanja dan l-artiklu mhux għajr monument li jinsab fil-belt Ewropea ta’ Amsterdam. Dawk il-konservattivi tal-Eurotours xebgħu jieħdu Kattoliċissimi jippassiġġaw ħdejn din l-opra. La l-kuxjenza ta’ dawn baqgħet mhix nittiefsa b’din il-viżjoni, m’għandux ikollna nkwiet nittawlulu ftit aħna wkoll. Imma nsomma, dan l-artiklu mhux dwar iż-ż____ Olandiż u lanqas mhu dwar il-kopja kulurita tiegħu li għandna f’Ħal Luqa.

Meta qed nikteb (fil-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd) għadni kif rajt reklam fuq il-website tat-Times jgħid li għada l-Ħadd se jxandru intervista mal-uniku tifel (illum adult) li ġie stuprat minn wieħed minn dawk il-qassisin li din il-ġimgħa nstabu ħatja ta’ abbuż. Skont dan ir-reklam, jidher li se jkollna too much details. Issa jekk tgħiduli li din mhix tixrid ta’ pornografija bi protagonisti minorenni, jien nista’ nibda ngħid li għandi wieħed daqs tal-Olanda.

Friday, August 5, 2011

Dawk l-2,800 kannol bla krema


Tiftakruhom dawk l-2,800 kannol li ħallewhom bla krema meta ġejna biex nivvotaw għad-divorzju? X’paniku kien qam! Tat-torċa moderna akkużaw lill-Gvern li ċaħħad 2,800 żgħażugħ mill-vot għax hekk kien jaqbillu u tal-maduma iddefendew bl-attakkanti u ħarġu jgħidu li l-froġa kien għamilha Muscat. Tinkwetaw xejn, m’iniex se noqgħod inħabblilkom moħħkom b’ħafna teknikalitajiet legali. L-argument huwa aktar sempliċi milli taqli żewġ bajdiet imħabbtin ma’ ftit faqqiegħ, bżar u melħ.

Wednesday, August 3, 2011

Borg Olivier ma ridiex ta’ demokristjan


Il-bieraħ filgħaxija kont qed inqalleb minn stazzjon għall-ieħor u waqaft ftit fuq TVM fejn kienet qed issir intervista mat-tabib Alexander Cachia Zammit. “Min?” staqsewni fuq il-venda. Għidtilhom li dan Cachia Zammit kien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista ta’ Borg Olivier. Kien Ministru tas-Saħħa, tal-Edukazzjoni, tal-Ġustizzja Soċjali, tax-Xogħol u tal-Emigrazzjoni fi żmien li l-bnedmin konnha nesportawhom mhux nimportawhom.

Jekk jirreżenja Edgar irid jirreżenja George Abela


Fuq il-venda llum kulħadd deher iktar kuntent mis-soltu. Ħsibt li ġara xi miraklu u li l-Arriva waqfet tagħmel il-bużullotti, imma ma kienx il-każ. Allura staqsejt l-għaliex dan il-ferħ kollu u qaluli li kienu qed jgħoxew bis-sentenza mgħotija mill-Qorti liż-żewġ saċerdoti li nstabu ħatja ta’ abbuż.

Ta’ iffissat li jien xorta pruvajt naqbadha ftit fuq dan Edgar l-assistent ta’ Gonzi u fuq għandux jirreżenja jew le, imma ħadd ma ta kasi. Kulħadd fil-fathers kien moħħu. Allura ġejt ninfexx hawn.

Għax jien ma nistax nifhem kif dawk li qed jgħidu li Edgar għandu jdabbar rasu, ma lissnux kelma meta George Abela l-President għamel bħalu. U mhux talli lill-President ma qalulux biex jirreżenja, talli bilkemm ma bdewx jiġbru biex jagħmlulu monument biex jirringrazzjawh tal-intervent tiegħu. Issa jekk illum tridu taqraw biss fuq l-abbużati, xorta komplu aqraw, għax anke f’din l-istorja jidħlu.