Tuesday, July 5, 2016

Grazzi għal Glenn

Il-blog ta' Kastilja, miktub fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru minn ħabib intimu tal-Prim Ministru, ingaġġat/imħaddem mill-istess Prim Ministru pero mħallas minna lkoll, qed iservi ta' għodda utli ħafna. Ftit tal-ħin ilu ħallejt dan il-kumment fl-istess blog:

"Għażiż Glenn ... intenni li jien m'għandi assolutament ebda problema li inti jkollok blog u li tesprimi ruħek fih kif trid u kif jogħġbok.

Anzi, nistqarr miegħek li dan il-blog huwa tassew utli u nħeġġek tibqa' għaddej bih.

Bis-saħħa tiegħek id-demokrazija tista' taħdem aħjar għax ħafna nies li kienu għamew bit-tlellix tal-kampanja elettorali Laburista, bis-saħħa tiegħek jistgħu jaraw iswed fuq l-abjad li f'Kastilja d-diskursati ma jkunx dwar kif se jsir il-ġid għall-poplu kollu, iżda dwar lil min se ssir il-vendikazzjoni li jmiss.

Naturalment, dan apparti d-diskussjonijiet li jsiru dwar kemm se jinfetħu kumpaniji l-Panama u kontijiet bankarji madwar id-dinja, imma dawk int ma tidħolx fihom!"