Tuesday, December 19, 2017

Ir-risposti li nesa jagħti Chris Fearne

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Għaxxaqha Chris Fearne! Mar għal interview, ma studjax biżżejjed u se jkollu jgħaddi l-vaganzi tal-Milied jisma’ n-nies jgħadduh passata huma u jomogħdu l-canapès u l-pastizzi.

Kull min rah quddiem Tim Sebastian (Conflict Zone, Deutsche Welle) baqa’ mbellaħ kif il-Prim Ministru in waiting, nesa jagħti lil dal-biċċa ġurnalist Nazzjonalist l-iktar risposti ovvji li xbajna nisimgħu hawn Malta.

Kienu jafu li lil dan Sebastian għalxejn jhedduh li jekk ma joqgħodx attent x’jistaqsi se jkeċċuh mix-xandir kif għamlu miegħi u m’oħrajn.

Lanqas ma setgħu joffrulu xi job jew konsulenza biex jieħu ħsieb lill-viċi ta’ Joseph, għax jafu li kien jibgħathom isaqqu l-ħass ta’ fejn se jibnu t-torrijiet.

Allura kull ma kellhom jagħmlu kien li jħejju lista ta’ risposti biex Fearne jitgħallimha bl-amment u bħal pappagall leali lejn sidu jirrepetiha lill-Ingliż tad-Deutsche Welle.

Ħasra li Kurt Farrugia bħalissa mħabbat ħafna jikkonvinċi lid-dinja li f’Malta għandna kollox aqwa mill-bqija tal-Ewropa, għax kieku lil Fearne żgur kien iħejjilu lista li kienet tħalli lil xi puppatur bħali jew bħal Tim Sebastian bla kliem.

Kieku Fearne żgur ma kienx jinsa jsemmi t-€92. Żgur kien jgħid li dan l-għaġeb kollu li qed jagħmlu n-Nazzjonalisti huwa biss minħabba dawn l-imberkin €92 li Konrad Mizzi dar id-dinja jfittex bank għalihom.

U kif seta’ jinsa lil Putin f’intervista internazzjonali bħal din? Kif seta’ jinsa jgħid li din l-istorja ta’ Egrant u l-whistleblower mir-Russja aktarx ġejja minn Putin kif qal Muscat lejlet l-elezzjoni?

Bilħaqq, l-elezzjoni. Anke dik nesa jsemmi Fearne. Ma qallux lil Sebastian li f’Ġunju l-poplu ddeċieda li jrid lil Schembri u lil Mizzi f’Kastilja ħdejh u ħdejn Muscat. Ma qallux li t-tort mhux tiegħu, mhux tagħhom, imma tal-poplu u li dal-mistoqsijiet kollha jmorru kontra r-rieda tal-poplu sovran.

Possibbli ma jafx dan Sebastian li f’Ġunju kien hemm min saħansitra mar jiċċelebra quddiem il-Bank Pilatus? Nota: Lil dan imnalla ma semmiehx għax kien jheddu b’xi kawża li tħallieh għarwien ħuta.

Ħafna stagħġbu wkoll kif Fearne ma qal xejn fuq it-tradituri ta’ Malta. Ma jafx Fearne li din tat-‘tradituri’ dejjem tagħti l-frott? Nesa kemm ħareġ ġid meta lil Mintoff għajruh traditur? Ma ndunax kemm sejrin tajjeb fil-voti fil-Parlament Ewropew kemm ilhom li bdew isejħu lil Casa u l-bqija ‘tradituri’?

Insomma, issa li hemm hemm. Huwa stat ta’ fatt li jekk Fearne jkollu intervista oħra, jeħtieġ jipprepara ferm aħjar minn hekk. Jekk irid imur tajjeb u jimpressjona żgur irid juża iktar kliem bħal dak li jħobb juża l-mexxej tiegħu, bħal pereżempju ‘chicken’.

Jeħtieġ ikun iktar pożittiv ukoll u fir-risposti jżomm dejjem fiss f’moħħu li l-partit li qed jirrappreżenta qisu r-Real Madrid tal-politika, jiġifieri l-partit champion tad-dinja!

Jekk Fearne jrid li darboħra tant imur tajjeb, li s-sena d-dieħla jagħtuh Ġieħ ir-Repubblika, meta l-ġurnalist jibda jtawwal ilsienu u jistaqsi xi ftit iżżejjed bħal m’għamel Sebastian u kif, ta’ melħa li jien, kont spiss nagħmel fuq TVM, għandu jħares dritt f’għajnejh u jgħidlu ‘Niġi għalik u nifqgħek!’.

Friday, October 27, 2017

Arrestawni minħabba Daphne

Bħal lum 4 snin ilu, kont xogħol l-airport. Kien għada baqali l-aħħar siegħa minn tnax biex intemm ix-xift tiegħi u mmur lura d-dar, mal-familja.
F’daqqa waħda tfaċċa grupp imdaqqas ta’ pulizija li bdew mexjin fid-direzzjoni ta’ fejn jien u l-kollegi tiegħi konna bilqiegħda. Ħsibna li ġara xi ħaġa fuq xi ajruplan għax dak il-ħin ma kienx għad hemm passiġġieri fit-terminal.
Iżda l-mixja tal-pulizija waqfet ħdejna. Bdew iduruna wieħed wieħed u waħda waħda, jitolbuna l-mobile. Lili ħallewni għall-aħħar. Iżda kien biss il-mobile tiegħi li riedu.
Kien ġara li l-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kurt Farrugia u l-kollega tiegħu fil-Ministeru tal-Intern Ramona Attard irraportawni lill-Kummissarju tal-Pulizija. L-akkuża kienet li ħadtilhom ritratt waqt li kienu sejrin lejn Londra u li dar-ritratt bgħattu lil Daphne Caruana Galizia.
Minkejja li m’hemm ebda liġi tipprojbixxi li xi ħadd jieħu ritratt fl-ajruport u minkejja li Daphne Caruana Galizia qatt ma ppublikat ritratt ta’ Farrugia u Attard huma u jsiefru, il-Kummissarju Peter Paul Zammit qagħad fuq li qalulu u minn barra minn Malta (inzerta kien imsiefer) ordna l-arrest immedjat tiegħi u s-sekwestru tal-mobile u ta’ kull apparat elettroniku ieħor li kelli fuqi.

Norman Vella ħiereġ mill-Qorti mal-avukati
Therese Comodini Cachia u Karol Aquilina 
Din hi l-Malta ta’ Joseph Muscat: fejn jiġu jiġru jarrestawk għal ħmerija bħal din iżda r-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers, ir-rapporti tal-FIAU, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni u l-għexieren ta’ stejjer ta’ korruzzjoni u abbużi mxandra f’dawn l-aħħar erbgħa snin jinkinsu taħt it-tapit biex jintesew.
Ħmistax-il ġurnata qabel dan l-arrest, kont ftaħt kawża lill-Prim Ministru Muscat għall-vendikazzjoni politika li għamel miegħi meta temmli l-impjieg mal-istazzjon nazzjonali. Dakinhar iddikjarajt bil-ġurament li dil-vendikazzjoni Muscat kien wegħdieli qabel l-elezzjoni, meta kont mort niltaqa’ miegħu bħala ġurnalist fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.
“Għal kull daqqa li nħossu li qed tagħtu lill-Partit Laburista jien se nagħtikom tnejn, b’saħħti kollha, taħt iċ-ċintorin, fejn iweġġa” kien wissiena Muscat meta kien għadu Kap tal-Oppożizzjoni. Dan huwa l-mod li bih Muscat kien ikellem lill-ġurnalisti li kien iħoss li qed jistaqsu wisq mistoqsijiet.

Qabel xi ħadd jakkużani li qed nivvinta, infakkar li din il-ġrajja kienet konfermata fil-Qorti bil-ġurament minn żewġ xhieda, fosthom l-istess Kurt Farrugia.
Waqt li kont arrestat ħsibt li din kienet it-tpattija ta’ Muscat għax-xhieda tiegħi, li kif mistenni kienet għamlet il-headlines tal-gazzetti kollha. Iżda ma domtx wisq ma ntbaħt li kien hemm iktar minn hekk.
Meta jumejn wara tlajna l-Qorti, kontra tiegħi tela’ l-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu. Lanqas fl-iktar każ ikrah ta’ delitt ma jitla’ l-Kummissarju, imma fuq dar-ritratt li qatt m’eżista inħasset il-ħtieġa li jiġi l-Kap tal-Korp tal-Pulizija in persona. U peress illi ta’ dar-ritratt ma kien hemm ebda traċċa mkien, il-Kummissarju Zammit dlonk biddel l-akkuża.
F’daqqa waħda talab lill-Maġistrat tħallieh jaċċessa l-mobile tiegħi biex jinvestiga jekk jien kontx ikkomunikajt b’xi mod ma’ Daphne Caruana Galizia. Lill-Qorti qalilha li ried jiskopri jekk jien kontx is-sors ta’ storja li Caruana Galizia kienet ippubblikat dakinhar tal-arrest. Il-Kummissarju hedded li jekk isib li jien tkellimt ma’ Caruana Galizia, kien se jitlob li nintbgħat massimu ta’ sentejn ħabs u neħel multa ta’ ħamsin elf Ewro!
Norman Vella jpoġġi s-sentenza tal-Qorti fuq l-għatba ta' Kastilja
Għal ftit perspettiva, infakkar li hawn kien qed jitkellem fuq storja mill-aktar banali ta’ żewġ uffiċjali tal-Gvern li qabdu ajruplan għall-Ingilterra u mhux fuq xi każ ta’ korruzzjoni jew xi kumpanija moħbija l-Panama.
Issa kien ċar li l-arrest tiegħi kien ġara minħabba Daphne. Riedu jkunu jafu jekk kontx sors tagħha u riedu jwasslu messaġġ lil kull sors li kellha biex jieqaf jgħaddilha l-informazzjoni.
Il-Maġistrat tat is-sentenza dakinhar stess u lill-Kummissarju Peter Paul Zammit qaltlu ċar u tond li ma kien hemm ebda suspett raġjonevoli li għalih kellu jsir l-arrest u l-pantomima kollha li segwiet.
Fl-2013 din l-istorja kienet waħda mill-iktar moqrija fuq il-gazzetti online. Illum, fir-raba’ anniversarju tagħha, tidher ridikola ħdejn dak kollu li segwa.
Ewlenin fost ħafna oħrajn il-bejgħ taċ-ċittadinanza, il-Cafè Premier, l-art fiż-Żonqor, is-suldat tal-azzar Cyrus Engerer, l-Australia Hall, ix-xufier tal-Ministru li ħareġ jispara fuq karozza, Strada Zekka, Sai Mizzi, karozza bomba wara l-oħra u ħadd ma jinqabad, visas u permessi ta’ residenza bil-korruzzjoni, iż-żjarat fl-Ażerbajġan mingħajr uffiċjali tal-Gvern u ġurnalisti, il-bejgħ tal-isptarijiet lil kumpanija b’sidien moħbija, it-tanker tal-gass u l-bejgħ tal-Enemalta liċ-Ċiniżi, il-Panama Papers, ir-riżenja tad-Direttur tal-FIAU, il-korruzzjoni fil-bini tal-iskejjel, tnejn, tlieta, erbgħa, ħames Kummissarji tal-Pulziija, commissions fuq it-tenders tal-Kunsilli Lokali, Egrant, il-Bank Pilatus, l-elezzjoni ġenerali sena qabel iż-żmien u issa l-assassinju brutali ta’ Daphne Caruana Galizia.
Sentejn ilu ddeċidejt li naħfer lil min għaddieni minn dil-bawxata tal-arrest. Onestament ma sibtiex wisq diffiċli, anke għaliex danni kbar ma sofrejtx u din l-istorja mmotivatni nimpenja ruħi fil-politika.
Ħfirt iva, iżda ma nsejtx. Ikun baħnan min jinsa u min ma jitgħallem xejn dwar il-karattri tal-protagonisti fi storja li jkun għadda minnha. Ma nsejtx u wara dak kollu li ġara nħoss il-bżonn li nfakkar x’ġara meta arrestawni minħabba Daphne.

Tuesday, October 24, 2017

​Illejla l-PBS reġa’ qatel lil Daphne

Fil-jum li fih il-Parlament Ewropew biddel l-aġenda biex wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia jiddiskuti l-ħarsien tal-ġurnalisti, tal-libertà tal-istampa u l-espressjoni ħielsa f’Malta; fil-ġurnata li fiha kien hawn f’pajjiżna Kummissjoni Taljana Anti-mafja;
Jumejn biss wara li eluf ta’ Maltin ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta jitolbu ġustizzja; wara li s-soċjetà ċivili talbet għat-tneħħija tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali; wara l-protesti spontanji quddiem id-Depot tal-Pulizija; wara d-dibattiti mqanqla li saru fil-Parlament Malti;
U fl-istess waqt li dak kollu li ġara u li qed jiġri f’pajjiżna qed jissemma’ bi prominenza u qed jiġi diskuss u analizzat f’gazzetti, portals, bulettini tal-aħbarijiet u programmi ta’ ġrajjiet kurrenti madwar id-dinja kollha;
Isiru l-għaxra u kwart ta’ filgħaxija, taqliblu fuq l-istazzjon nazzjonali biex tara l-programm ta’ ġrajjiet kurrenti li tipproduċi l-Kamra tal-Aħbarijiet, preżentat minn ħadd ħlief il-Kap tal-istess Kamra tal-Aħbarijiet, u ssib intervista maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar!
Qlibtlu fuq TVM biex nara l-iktar clips qawwija mid-dibattitu tal-lum fil-Parlament Ewropew, siltiet minn dak li ntqal fil-Parlament Malti matul dil-ġimgħa, intervisti ma’ nies li ħarġu jipprotestaw u analiżi u diskussjoni dwarhom.

Ħsibt li se nara l-ġurnalisti ta’ TVM jiġru għall-kummenti tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali.
Minflok sibt ma’ wiċċi lil Reno Bugeja li bla ebda mistħija ta’ xejn injora kollox u ġab mistieden u ddiskuta suġġett li seta’ ddiskuta f’kull ġurnata oħra tas-sena.
Qtil politiku ieħor, din id-darba b’eluf ta’ xhieda.
Illejla quddiem għajnejn kulħadd, id oħra tal-istat, istituzzjoni oħra mħallsa minn flus il-poplu li d-dmirijiet u l-obbligi tagħha huma biss lejn il-poplu, reġgħet qatlet lil Daphne biex isservi lil min iridna ndawru ħarsitna u ma nitkellmux iktar fuqha u fuq xi jfisser tassew l-assassinju tagħha.

Tuesday, October 17, 2017

L-agħar żmien ta’ pajjiżna

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook


F’pajjiżna m’għandna ebda theddida għal-libertà tal-espressjoni; m’għandna ebda theddida għas-saltna tad-dritt; m’għandna ebda theddida għad-demokrazija.
Dak li qed ngħixu llum m’għadux aktar theddid. Dan huwa ż-żmien li fih dan it-theddid qed jitwettaq, bl-iktar mod vili, bl-iktar mod oxxen u issa bl-iktar mod vjolenti immaġinabbli. U qed jitwettaq fid-deher, fid-dawl tax-xemx, f’wiċċ kulħadd, mingħajr ebda mistħija, mingħajr ebda skruplu ta’ xejn.
Id-dinja kollha llum qed tħares lejn pajjiżna bħala pajjiż li fih ġurnalista tista’ tinqatel bl-iktar mod spettakolari possibbli, biex joqtluha u kulħadd jara, biex ibiċċruha u kulħadd jitwerwer, biex jeliminawha u kulħadd jiskot.
Id-dinja kollha qed tara stat Malti li naqas bil-goff fid-dover tiegħu li jipprevjeni li dan iseħħ. U qed tara li għal darb’oħra ebda responsabbiltà mhi se tinġarr, minn ħadd.
Din hija l-istess dinja li fl-aħħar snin kull meta lemħet isem Malta fil-midja, ratu assoċjat ma’ skandli ta’ nies li l-ewwel ħaġa li għamlu malli ħadu l-poter kienet li marru jiftħu kumpaniji sigrieti fejn jinħbew il-flus. U waqt li dawk kollha li ċappsu lil pajjiżna b’din it-tebgħa għadhom poġġuti fuq it-tron tal-poter, il-ġurnalista li kixfithom, ilbieraħ poġġiet fuq bomba li tertqitha biċċiet u li magħha tertqet biċċa minna lkoll.
Żmien agħar minn dan f’pajjiżna jien m’għixtu qatt.
Għax il-mistoqsija li qed nagħmlu llum m’għadhiex jekk aħniex ngħixu f’pajjiż normali jew le.  Il-mistoqsija hija jekk dan li qed ngħixu sarx in-‘normali’ ta’ pajjiżna. U t-tweġiba tkexkixni aktar mix-xena li rajt ilbieraħ fil-Bidnija.
Għax dak li d-dinja mhix qed tara u qed nilmħu aħna li ngħixu hawn hija dik in-nofs tbissima fuq fomm xi wħud li ddardarlek l-istonku. Konna ħsibna li missejna l-qigħ meta rajna grupp ta’ nies jiċċelebraw quddiem bank protagonist fi storja ta’ ħasil ta’ flus. Mur għidilna li ftit xhur wara kien se jkun hemm min fostna se jasal jiċċelebra anke assassinju feroċi.
U meta dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jaslu anke minn Surġent tal-Korp tal-Pulizija, tasal il-konferma krudili ta’ dak li tassew hu pajjiżna llum. Meta quddiem xeni bħal dawn issib min jgħidlek ‘imma’ jew ‘stednitha’ tibda taqta’ qalbek mill-iktar valuri bażiċi li tkun mingħalik kulħadd xorob mal-ewwel treddiegħ t’ommu.
Iqabbadni l-bard il-ħsieb li rrid inrabbi lil uliedi f’pajjiż hekk, f’soċjetà li tista’ b’xi mod tasal taċċetta jekk mhux tiġġustifika jew tapprova dan kollu.
Kont għadni nilbes il-ħarqa dakinhar tat-Tnejn l-iswed tal-1979. Meta ħafna snin wara, f’żogħżiti, xejjirt il-bandiera Maltija flimkien mal-bandiera tal-Unjoni Ewropea kont ċert li l-Malta ta’ tfuliti kienet saret biss rikordju li se nkun nista’ nerġa’ ngħixu biss fil-kotba tal-istorja.
Iżda kont żbaljat.
F’għajnejn id-dinja llum pajjiżna sar jixbaħ aktar lil dawk il-pajjiżi ddominati mill-kriminalità organizzata fejn l-istat huwa assenti għax kompliċi jew impotenti. F’għajnejna jista’ biss ikollna dmugħ u rabja għal dan li huwa l-agħar żmien ta’ pajjiżna.

Saturday, October 14, 2017

Passport Junkies: is-surplus li ma jeżistix

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Fil-Budget sirna nafu li s-surplus li tant ilu jiftaħar bih il-Gvern jiddependi fuq kemm jirnexxielna nbiegħu passaporti. Fi żmien li fih l-ekonomija dinjija rkuprat mill-ikbar kriżi finanzjarja tal-aħħar mitt sena u bil-prezz taż-żejt fiss f’livell baxx, ir-riċetta mlaqqma Muscatonomics ġabet lill-pajjiżna dipendenti fuq kemm jirnexxielna nsibu multi-miljunarji lesti jħallsu għal passaport li jiftħilhom il-bibien tal-Unjoni Ewropea.

Aħna u nagħmlu l-kontijiet ma rridux ninsew li dawn huma s-snin li matulhom pajjiżna għandu biljun, mija u tmienja u għoxrin miljun Ewro x’jonfoq u x’jinvesti minn fondi Ewropej li nnegozja Gvern Nazzjonalista lejliet l-elezzjoni tal-2013.
Dan huwa wkoll żmien li fih il-Gvern fetaħ idejh bħal qatt qabel għall-iżvilupp, bil-prezzijiet tal-propjetà u tal-kirjiet jisplodu ‘l fuq.
Realtà oħra ta’ dan iż-żmien hija n-numru rekord ta’ ħaddiema barranin li qed jipproduċu, jħallsu t-taxxa, jikru l-propjetà u jonfqu ħafna minn flushom f’pajjiżna.
Dawn il-fatturi, flimkien ma’ oħrajn, jirriżultaw fi tkabbir tal-ekonomija. Iżda issa sirna nafu li dan it-tkabbir mhux iservina biex insostnu l-ispiża tal-Gvern.

Minkejja l-ftaħir kollu minn fuq il-podium armat quddiem Kastilja, Muscat u Scicluna qed ikollhom jistennew lil xi proxxmi jixtru passaport Malti għalihom u għal qrabathom biex jibbilanċjaw il-kotba.
Waqt li l-bumbardament minn reklami tas-surplus ineżistenti u ta’ ekonomija li issa nafu hija addict ta’ skema ta’ bejgħ taċ-ċittadinanza ma jaqta' xejn, aħna u nħarsu madwarna ħlief deficit ma narawx, minn x’ħin niftħu għajnejna filgħodu sa x’ħin nagħlquhom tard filgħaxija.
Għandna deficit fit-toroq tagħna, bit-traffiku jiżdied b’mod eżaġerat u bil-Gvern jirrispondi billi jċekken ftit roundabouts u jagħti ftit biljett tal-linja b’xejn.
Għandna deficit fl-infrastruttura fejn il-Gvern waqaf jinvesti u l-uniċi proġetti li għadek tara huma investiment fil-kruha u f’inqas spazji miftuħa, bl-uniku skop tagħhom ikun li jitħaxxnu l-bwiet tal-ftit.
Għandna deficit fl-iskejjel. Mhux talli lanqas għadna kapaċi nibnu skola ġdida fis-sena, talli l-Gvern lanqas għadu kapaċi jwettaq dak li jippjana hu stess. Għandna deficit anke fil-klassijiet, fejn lanqas għadna nsibu għalliema biex jgħallmu lil uliedna.
Għandna deficit kbir fl-ambjent, mhux biss fl-ambjent naturali, imma anke fl-ambjent fl-irħula u fl-ibliet tagħna. Fejn huma l-investiment fi spazji u ġonna pubbliċi ġodda, bankini u postijiet oħra ta’ rikrejazzjoni għall-familji?
Għandna deficit saħansitra fl-iskart li wasslitna f’sitwazzjoni fejn ma nafux x’se naqbdu nagħmlu bl-iskart li se nkunu qed nipproduċu għada u pitgħada.
Għandna deficit anke fil-fama u fir-reputazzjoni ta’ pajjiżna. U jekk nibdew nitkellmu fuq id-deficit li ħolqot din l-amministrazzjoni fil-governanza u fis-saltna tad-dritt ikollna nagħmlu diskors ferm itwal minn dak moqri mill-Ministru Scicluna nhar it-Tnejn fil-Parlament.
Għandna deficit fil-bwiet tal-familji li jaqilgħuha u jiekluha bi prezzijiet dejjem jogħlew tal-ikel u tal-bżonnijiet essenzjali ta’ kuljum. Għandna deficit soċjali li qed jherri s-sinsla tas-soċjetà tagħna.
Għandna deficit fil-futur, b’ebda viżjoni għas-suq tax-xogħol u għall-ekonomija ta’ għada.
Imma l-aqwa li Muscat u Scicluna jieħdu injezzjoni ta’ flus mill-iskema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza u bi tbissima jgħidulna li dan hu l-aqwa żmien għax għandna surplus li fil-fatt ma jeżistix. Jekk jew b’hekk x’ħin jgħaddi l-effett ta’ dawn l-injezzjonijiet u l-junkie jibda ġej f’sensieh u jara d-dinja kif fil-fatt hi, huma jkunu daħlu fil-kotba tal-istorja.

Saturday, October 7, 2017

Don Quixote u l-leave għall-IVF

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Hemm bosta raġunijiet li għalihom nisa u koppji li jixtiequ jsiru ġenituri jirrikorru għal IVF barra minn xtutna. Aktar iva milli le, dawn ir-raġunijiet ikunu marbuta mal-limitazzjonijiet li tipprovdi l-liġi li ilha tirregola din il-proċedura medika għal dawn l-aħħar ħames snin.

Iva, sewwa qrajt: ħames snin. Qabel l-2012 ma kellniex liġi li tirregola x’jista’ u x’ma jistax isir f’pajjiżna. Dan ifisser li dak kollu li llum hawn min qed iwerwer lin-nies minnu, taħt gvernijiet immexxija mill-PN seta’ jsir bla ebda problema u bla ebda konsegwenza.

Mhux qed ngħid li kull ma jsir f’pajjiżi oħra huwa tajjeb jew li m’għandux ikun hemm diskussjoni serja dwaru, speċjalment fuq livell etiku u morali. Iżda huwa stat ta’ fatt li kien biss fl-aħħar ġimgħat tal-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi li l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni ġie approvat fil-Parlament u l-IVF ġie regolat.

Lura għal-lum, hawn min minħabba dak li jipprovdi dan l-Att ma jistax jagħmel IVF b’suċċess hawn Malta. Fost dawn issib min jirrassenja ruħu. Iżda ssib ukoll oħrajn li jonfqu flejjes kbar u jirrikorru għal din il-proċedura barra minn Malta, f’pajjiżi fejn hemm liġijiet differenti li jippermettu affarijiet li hawn huma projbiti.

Ir-riżultat ta’ dawn il-proċeduri li f’pajjiżna huma llegali huwa li dawn in-nisa u dawn il-koppji Maltin isiru ġenituri.

Kemm ilni nsegwi d-dibattiti dwar din l-issue qatt ma smajt lil ħadd jargumenta li lil dawn l-ommijiet ġodda għandna narrestawhom u nressquhom il-Qorti malli jaslu lura Malta! Lanqas qatt ħadd ma qal li għandna nċaħħdu lit-trabi tagħhom miċ-ċittadinanza Maltija sempliċiment għax kienu konċepiti bi proċedura medika li f’Malta hija llegali!

Bil-maqlub, dawn l-ommijiet dejjem ibbenefikaw mid-drittijiet kollha li għandhom l-ommijiet l-oħra, inkluż il-leave tal-maternità u inċentivi oħra li joħorġu mil-liġi tax-xogħol u liġijiet oħrajn.
Allura skantajt mhux ftit meta qrajt li hemm min irid li l-mitt siegħa leave żejda li se jkunu qed jingħataw il-ħaddiema li jkunu għaddejin minn proċedura ta’ IVF, ma jingħatawx indiskriminatament lill-ġenituri prospettivi kollha.
Mozzjoni mressqa mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista prattikament trid iċċaħħad dan il-leave lill-koppji tal-istess sess, lil nisa single u lil koppji oħrajn li jeħtieġu trattament differenti minn dak permess mil-liġi Maltija.
Fl-istess nifs li qed iressaq din il-mozzjoni, il-kelliem tal-Grupp ġie kwotat jgħid li ma jrid iċaħħad lil ħadd milli jkollu l-ulied. Bħal dak li qallu li hawn xi ħadd qed jistenna l-permess ta’ xi politiku jew ieħor biex jagħmel appuntament ma’ klinika barra minn Malta, jaqbad ajruplan u jagħmel IVF!
Argument ieħor li sar kien li m’għandniex ngħinu lil min jirrikorri għal IVF b’reġim legali differenti min tagħna. Għax tafu intom, mara li bi ħsiebha tonfoq ġidha, tagħmel disgħa xhur tqala, twelled u trabbi tarbija se taqta’ qalba għax ma jkollhiex mitt siegħa leave mix-xogħol!
Ovvjament il-Gvern se jibqa’ għaddej b’dan l-Avviż Legali u l-uniku skop li se jkun intlaħaq minn min qed jopponih se jkun ġlieda oħra bla bżonn mitlufa fuq kull front.
Ma narax li hemm loġika politika u prattika li tista’ twassal biex partit jipprova jċaħħad lill-ħaddiema minn dritt li se jingħatalhom biex jiffaċilitalhom ħajjithom f’mument daqstant delikat.

Partit politiku m’għandux jirrendi ruħu bħall-karattru Don Quixote li kien mingħalih qed jiġġieled u jegħleb għadu kbir u feroċi, waqt li kulħadd kien qed jiddieħek bih jarah jissara ma’ sempliċi mitħna tar-riħ.
Naf li hemm bosta Deputati Nazzjonalisti li bħali ma jsibu ebda oġġezzjoni għal dan l-Avviż Legali.

Fl-aħħar mill-aħħar dawn huma l-istess nies li daħħlu fil-Kostituzzjoni l-prinċipju li ħadd m’għandu jkun diskriminat minħabba l-orjentazzjoni sesswali tiegħu jew tagħha.
Dawn id-Deputati għandhom jingħataw l-ispazju kollu biex jesprimu ruħhom kemm bil-fomm u kif ukoll bil-vot tagħhom fil-Parlament. Jeħtieġ li l-Partit Nazzjonalista jibqa’ jirrappreżenta l-ilwien kollha tas-soċjetà tagħna.

Monday, September 4, 2017

Ħadd m’għandu bżonn jistenna lill-PN biex ikun ‘fil-Gvern’

Dan il-blogg kien ippubblikat minn Newsbook

Erba’ snin ilu, qabel u wara l-ewwel rebħa elettorali ta’ Joseph Muscat, kelli għażla x’nagħmel: inkun ‘fil-Gvern’ jew nagħmel dak li nħoss li huwa tajjeb?

Għalija u għal ħafna oħrajn kien evidenti minn żmien twil qabel dik l-elezzjoni, li jekk tkun lest tinterpreta l-iskript li jagħtik Muscat, meta jkun fil-glorja ta’ Kastilja kien se jieħu ħsiebek.

Kien ovvju wkoll li jekk tiddeċiedi li tagħti dahrek lill-karrotta, kellek tistenna lura biss id-daqqiet tal-frosta fil-forma ta’ vendikazzjonijiet u attakki medjatiċi.
Il-maġġoranza enormi miksuba f’dik l-elezzjoni għamlet il-karrotta ta’ Muscat iktar attraenti, għax ħadd, lanqas dawk l-iktar pożittivi, ma setgħu jimmaġinaw li dal-Gvern kien se jservi inqas minn għaxar snin, ħmistax jew iktar.

Biex tgħaxxaqha, il-frosta saret tweġġa’ iktar minn qatt qabel, għax issa kellha fiha s-saħħa tal-id tal-Gvern.
X’għażilt jien, jafu kulħadd.
Bħali kien hemm ħafna oħrajn li minkejja li ma nvolvewx ruħhom direttament fil-politika ħlief għal xi status fuq Facebook jew preżenza fi protesta u mass meeting, iddeċidew li lil Muscat jieqfulu. Però dawn ilkoll jafu li jekk iridu jibdew jieklu minn idejn Muscat, aktarx se jsibu l-bieb tal-kċina ta’ Kastilja miftuħ beraħ, bħal ma sabu bosta eluf qabilhom.
Għandhomx aptit ftit soppa, biċċa laħam jew ġelat, dawn m’għandhomx bżonn jistennew lill-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern, biex jimlew il-ħawsla. Jekk iridu jkunu ‘fil-Gvern’ malajr, kull m’għandhom jagħmlu huwa li minflok ilsienhom jużawh biex jikkundannaw il-korruzzjoni, l-abbuż tal-poter u l-eċċessi, jitgħallmu jigdmuh jew jibdew jużawh biex jilagħqu.
Jien u dawn il-ħafna eluf m’għandniex bżonn lill-Partit Nazzjonalista sempliċiment biex inkunu ‘fil-Gvern’. Għal dak stajna u għadna nistgħu ninqdew qabel u aħjar għand Muscat u sħabu.
Lill-Partit Nazzjonalista għandna bżonnu biex jagħtina Oppożizzjoni b’saħħitha li ma tibżax tgħid il-verità, ikun xi jkun il-prezz. Għandna bżonnu biex jagħti lil pajjiżna proġett politiku viżjonarju u ambizzjuż li jħares lil hinn mill-bżonnijiet tal-lum. Għandna bżonnu biex inserrħu moħħna li m’aħniex stranġieri f’pajjiżna u li hawn forza politika kbira tirrappreżentana, li ma qatgħetx qalbha li meta jasal il-mument tagħtina l-Gvern li tassew jixirqilna.

Wednesday, August 23, 2017

L-ilpup ta’ Kastilja

Kliem aħrax ferm, sentenzi mimlija mibegħda, stmerrija u insulti ilhom snin jintużaw ta’ kuljum fl-editorjali tal-ġurnal ‘l-orizzont’. Ftit jiem wara l-elezzjoni dan l-istil tant stona mad-diskorsi li bdew isiru kontra l-użu ta’ lingwaġġ daqstant agressiv, li s-sidien tal-istess gazzetta - il-General Workers’ Union - ħassew il-ħtieġa li jiddisassoċjaw irwieħom minnu.
L-editur li kien jikteb u jippubblika dawn l-editorjali ma damx wisq iktar jaħdem mal-Orizzont. Mhux għax tkeċċa, tafux! Josef Caruana, bħal ħafna oħrajn qablu, kien imissu jingħata l-premju għall-ħidma distruttiva li wettaq. U ftit ġimgħat wara l-elezzjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat tah job f’Kastilja.

M’iniex infurmat mil-liema uffiċċju qed jaħdem. Forsi ngħata l-iskrivanija ta’ ħdejn Glen Bedingfield li minn Kastilja beda jikteb blogg intiż biex jattakka u jintimida lil kull min kellu l-ardir jiftaħ ħalqu fuq il-korruzzjoni ta’ dal-Gvern. Jista’ jkun ukoll li poġġewh ħdejn Kurt Farrugia, li ma’ Muscat u oħrajn għamel karriera twila jaħdem fil-biċċerija tan-nies meqjusa għedewwa tal-Labour jisimha Super One.
Kif qed taraw, il-propogandisti li Muscat għażel għal miegħu f’Kastilja mhumiex nagħaġ, iżda lpup li nafu li ma jiddejqu xejn jigdmu u jqattgħu bi snienhom lil min hemm bżonn, kemm hemm bżonn, meta hemm bżonn.
Magħhom u bħalhom kemm trid hemm fil-Ministeri u fil-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista. Ma’ dawn hemm riġment ieħor onlajn li l-hena tagħhom imexxu l-propoganda li jkunu bellgħulhom taħt l-artikli u fuq is-siti soċjali.
Ironikament, fl-aħħar snin din l-organizzazzjoni bdiet tbigħ lilha nnifisha bħala ‘pożittiva’. Jgħiduha llum, jgħiduha għada u jgħiduha pitgħada, waqt li fl-istess ħin jirredikolaw u jkissru lill-avversarji politiċi tagħhom bla ebda skruplu, irnexxielhom - il-bumbardament ħadem u ta l-frott.
Muscat u l-ilpup tiegħu bdew ukoll jittimbraw ‘negattiv’ (fost aġġettivi oħra) lil kull min azzarda jitkellem dwar il-ħniżrijiet li bdew jinqabdu li għamlu dawk l-iktar ‘l fuq fil-ġerarkija ta’ din l-organizzazzjoni. Min beda jikxfilhom il-borom u jitkellem dwar l-intiena li bdiet ħierġa minnhom kellu jissikket jew ikun skreditat b’tali mod li kliemu jsir irrilevanti.
Huwa evidenti li l-istrateġija ta’ din l-iktar magna politika distruttiva u b’saħħitha fil-pajjiż, li ħafna minnha hi ffinanzjata minn bwietna stess, hi li tinnewtralizza għal kollox lil kull min jista’ jkun ta’ xkiel għat-tkomplija tax-xalata li għaddej biha dan il-Gvern. Muscat se juża l-ilpup tiegħu kollha biex jilħaq dan l-iskop, f’kull jum li se jagħmel fit-tmexxija.
L-agħar ħaġa li jistgħu jagħmlu l-avversarji politiċi tiegħu hija li huma wkoll jibilgħu din il-propoganda u jispiċċaw jirrepetuha, jiddiskutuha u jagħtuha kredibbiltà. Ix-xogħol u d-dmir tal-forzi tal-oppożizzjoni huwa li jġibu aktar nies f’sensihom għar-realtà, mhux li jingħaqdu fil-gidba li jriduna ngħixu l-ilpup ta’ Kastilja.

Saturday, August 19, 2017

Blogg: Kemm-il Franco għandna?

Dan il-blogg kien ippubblikat mis-sit Newsbook

Jekk mit-titlu u mir-ritratt daħħalt f’moħħok li se taqra’ blogg dwar Franco Debono, tista’ tieqaf hawn. Numru kbir ta’ partitarji Nazzjonalisti jaqbadhom ħafna ħakk malli jisimgħu jew jaqraw ismu u żgur ma rridx inkun jien il-kawża ta’ aktar tqattiegħ u grif fuq ġisimhom.

Din l-antipatija lejn Debono mhix ġejja mill-argumenti li kien jagħmel meta kien Deputat tal-PN. Indipendentament minn jekk u kemm kellu raġun fuq ċertu kwistjonijiet, kienet l-imġiba tiegħu li rrabjat lil bosta partitarji, l-aktar lil dawk li kienu vvotawlu.
Għax fil-politika, bħal fil-ħajja, ma tistax tgħaddi dejjem tiegħek.
Filwaqt li huwa tajjeb li jkun hemm diskussjoni; filwaqt li huwa mistenni li ma jkunx hemm qbil unanimu f’kull deċiżjoni li tittieħed; filwaqt li huwa normali li wieħed jew aktar ma jkunux dejjem l-eku tal-Kap tal-partit; żgur mhux aċċettabbli t-tisbit tas-saqajn kontinwu, l-insulti lejn kollegi tiegħek fl-istess partit, it-theddid bil-vot u li jekk ma jsirx kif trid int, tkisser biex ma jsir xejn aktar.
B’dispjaċir qed ninnota li din l-attitudni li tant għamlet ħsara lill-PN u lil Franco nnifsu qed tittieħed minn bosta, qisha l-influwenza fl-eqqel ta’ xitwa kiesħa.
Dawra fuq Facebook tlaqqgħek ma’ bosta li qed jgħidu pubblikament li jekk il-kandidat favorit tagħhom ma jsirx Kap tal-partit se jirriżenjaw minn tesserati jew saħansitra ma jivvotawx iktar jew jivvotaw lil partit ieħor!
Forsi qed jgħidu hekk minħabba s-sħana ta’ Luċifru jew għax tiela' xi ftit id-deni tal-kampanja elettorali jew għax għadna ġejjin minn telfa li ħalliet togħma ħażina ħafna. Allura jkun aħjar li dawn jixorbu xi ħaġa kiesħa, ipoġġu ftit għall-frisk tal-fan jew tal-aircondition u jekk qed iħossu li qed jinħakmu minn din l-influwenza, ifittxu t-tilqima għaliha.
M’għandix dubju li wara ftit riflessjoni se jifhmu li l-partit mhuwiex biss il-Kap u li l-Kap mhuwiex il-partit. Se jifhmu wkoll li jekk ma jsirx il-Kap li jridu huma, żgur m’għandhomx iħallulu l-partit tagħhom biex jagħmel bih li jrid u li jogħġbu. Anzi, bil-maqlub, se jifhmu li se jkollhom jaħdmu iktar minn qatt qabel biex jiżguraw li l-partit jissaħħaħ u jerġa’ jirbaħ.
U meta ngħid ‘jirbaħ’ m'iniex qed ngħid għall-elezzjonijiet. Ir-rebħ ta’ elezzjoni jew oħra mhux u qatt m’għandu jkun il-punt tal-wasla ta’ proġett politiku, iżda l-punt tat-tluq.
Ir-rebħa l-kbira tal-PN ma kinitx l-elezzjoni tal-1962 imma l-kisba tal-Indipendenza sentejn wara. Ir-rebħa tal-1987 ma kinitx iċ-ċelebrazzjonijiet fit-toroq f’dawk il-jumejn ta’ Mejju, imma l-kisba tal-libertà u r-rivoluzzjoni li bidlet lil pajjiżna mill-qiegħ fis-snin ta’ wara. Ir-rebħa tal-2003 ma kinitx il-bnadar blu bl-istilel sofor f’idejn żewġ żgħażagħ jitbewsu, imma l-opportunitajiet li nkisbu għalihom u għal ġenerezzjoni wara oħra ta’ Maltin imwielda fl-Unjoni Ewropea.
Pajjiżna, il-poplu tagħna, aħna u min ġej warajna għandna bżonn proġett politiku ġdid li jiftaħ il-bibien ta’ għada u jwassalna għal pitgħada.
Ikun min ikun Kap tal-Partit Nazzjonalista x-xahar id-dieħel, jien se nkun qed naħdem miegħu fuq dan il-proġett. Se nagħmel l-almu tiegħi biex dan il-proġett ikun l-aħjar li nistgħu noħolmu u nwettqu għal dan in-nazzjon, għal dan il-poplu, kollu kemm hu.
Nittama, nixtieq, li int tkun magħna wkoll.

Wednesday, August 16, 2017

L-aqwa żmien għal Egrant

Dan il-blogg kien ippubblikat mis-sit Newsbook

Ftit tal-jiem qabel l-elezzjoni bosta rċevew messaġġ fuq il-mowbajl jew fuq Facebook jgħidilhom li l-inkjesta ‘Egrant’ kienet konkluża u li sabet li Muscat m’għandu xejn x’jaqsam ma’ din il-kumpanija sigrieta fil-Panama.
Fin-narrativa Laburista kien jagħmel sens li l-inkjesta tingħalaq daqstant malajr. Għax jekk hemm provi ‘awtentikati’ li Egrant hija ta’ xi ħaddieħor (ta’ Brian Tonna) huwa ovvju li ma tistax tkun ta’ Michelle u Joseph Muscat ukoll.
Irriżulta li dan il-messaġġ kien gidba oħra ħoxna minn dawk li l-partitarji Laburisti mdorrijin jisimgħu mill-mexxejja tagħhom, bħal meta qalulhom li l-‘partnership’ kien rebaħ ir-referendum u ħarġuhom jiċċelebraw għax Malta kienet se tibqa’ barra mill-Unjoni Ewropea.
Li mhix gidba hi li din il-kumpanija - Egrant - teżisti u li nfetħet ftit jiem wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013 flimkien mal-kumpaniji sigrieti ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri.
Hemm imejls jixhdu dan u f’imejl minnhom jingħad li isem is-sid ta’ Egrant ma kienx se jinkiteb u minflok se jkun ikkomunikat bi Skype.
Huwa stat ta’ fatt ukoll li ebda waħda minn dawn il-kumpaniji fil-Panama ma kienet reġistrata kif titlob il-liġi ta’ pajjiżna. Huwa pruvat li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru, il-Ministru favorit tiegħu u s-sid ta’ Egrant kisru l-liġi biex iżommu dawn il-kumpaniji moħbija mill-Istat Malti.
Kull min għandu ftit għarfien bażiku jaf li min jagħmel dawn l-istrutturi finanzjarji moħbija f’pajjiż bħall-Panama ma jagħmilhomx biex fihom iġemma’ l-bolol, is-santi jew il-ħelu.
Dawn isiru biex fihom jinħbew il-flus - ħafna drabi flus maħsula minn attivitajiet kriminali bħall-korruzzjoni - u għall-flus dawn il-kumpaniji jkollhom bżonn il-banek.
Għalhekk ma nħsadniex meta rajna imejls (provi) li juru li għall-kumpaniji fil-Panama ta’ Mizzi u Schembri saru tentattivi madwar id-dinja kollha biex jinfetħu kontijiet bankarji, b’imejl minnhom saħansitra titkellem fuq depożitu minimu ta’ miljun fis-sena.
Għall-Pulizija ta’ Malta - li meta xi ħadd irrappurtani li ġbidtlu ritratt fl-ajruport ġew bi ħġarhom jarrestawni fuq il-post tax-xogħol - dan kollu ma kienx jimmerita investigazzjoni. Għall-Prim Ministru Muscat dan kollu kien jimmerita promozzjoni għall-Ministru Konrad Mizzi - l-ewwel għamlu d-Deputat Mexxej tiegħu u mbagħad Ministru f’Kastilja - u difiża bl-għeruq u x-xniexel taċ-Chief of Staff u ħabib kbir tiegħu Keith Schembri, li sa ftit tal-jiem ilu kien qed jixxala miegħu f’vaganza privata (ritratt).
Iżda kien hemm min investiga. Nafu li saru rapporti mill-FIAU li tħallew jiġbru t-trab fuq xi xkaffa fid-Depot. Intant irriżenja Kummissarju tal-Pulizija, irriżenja d-Direttur tal-FIAU u wara l-elezzjoni tneħħa min f’din il-Unit ma żifinx mad-diska li jrid li tindaqq u titkanta l-ħin kollu Muscat.
Hija din id-diska li f’sena u nofs ta’ Panama tielgħa u Panama nieżla kkonvinċiet lil bosta li Muscat jaf dwar dan l-iskandlu daqs Mizzi, Schembri u l-accountant ta’ Kastilja Brian Tonna. Il-verità sagrosanta hi li ma kont tiltaqa’ ma’ ħadd b’naqra melħ f’moħħu li ma kienx konvint li l-uniku spjegazzjoni għall-imġiba ta’ Muscat kienet li hu jaf aktar dwar din l-istorja minn dak li ħareġ fil-Panama Papers.
Imbagħad tfaċċa Bank imsemmi għal Pilatu, b’sid b’ħafna passaporti li għandu ħabta jidħol għax-xogħol fis-satra tal-lejl u joħroġ minn bieb sekondarju b’bagalja miegħu, tfaċċa rapport tal-FIAU jgħid li f’dan il-bank għadda miljun f’kont ta’ persuna involuta fil-politika, tfaċċat xhud li kienet taħdem f’dan il-bank... u d-diska ta’ Muscat kompliet tindaqq u tidwi bl-aqwa żmien għal Mizzi, Schembri u Egrant ikompli fit-tmun ta’ din l-art ħelwa qisu qatt ma kien xejn.

Wednesday, August 9, 2017

Ebda tkaxkira ma tkaxkar magħha l-oxxenitajiet li tkun għamilt

Bħal lum 43 sena, irriżenjat l-iktar persuna politikament b’saħħitha fid-dinja. Kien it-8 ta’ Awwissu 1974, meta l-President Amerikan Richard Nixon kellu jitlaq minħabba l-iskandlu Watergate.
Dan l-iskandlu kien feġġ fl-ewwel leġiżlatura ta’ Nixon. Iżda minkejja l-akkużi li kellu fuq rasu, Nixon xorta waħda kkontesta b’suċċess l-elezzjoni tal-1972 u kien konfermat President.
Ir-riżultat ta’ dik l-elezzjoni kien rebħa rekord għal Nixon u l-partit tiegħu, rebħa li qatt ma kien hemm waħda bħala fl-Istati Uniti tal-Amerika. Hawn Malta rebħa ta’ dan it-tip insejħulha ‘tkaxkira’.
Iżda ebda tkaxkira elettorali ma tkaxkar magħha l-oxxenitajiet li tkun għamilt. L-elezzjonijiet ipoġġuk fil-poter u jneħħuhulek, iżda ma jagħtukx assoluzzjoni għal dnubietek, speċjalment dawk l-aktar ħoxnin. U inqas minn sentejn wara ċelebrazzjonijiet kbar, Nixon, issa umiljat, kellu jdabbar rasu.
Dak li kien l-iktar persuna potenti fid-dinja, dak li rebaħ bil-kbir minkejja l-istejjer fil-midja, minkejja l-iskandli u minkejja kollox, ħa tisbita liema bħalha u ismu daħal fil-kotba tal-istorja b’tebgħa kbira fuqu; tebgħa li għattiet dawk is-suċċessi kollha li kien għamel qabel.
Għall-kumplament ta’ dik il-leġiżlatura kien il-viċi ta’ Nixon, Gerald Ford, li ħa f’idejh ir-riedni tal-ikbar superpotenza dinjija. Imbagħad fl-1976 kien hu l-kandidat Repubblikan għall-Presidenza. Iżda r-riħ issa kien dar bil-kbir.
Ebda Ford u ebda ħadd ma seta’ jaqla lir-Repubblikani mill-qiegħ li kienu missew. F’dik l-elezzjoni r-Repubblikani tilfu l-maġġoranza enormi li kienu kisbu erba’ snin qabel u kellhom iħallu l-White House għad-Demokratiċi ta’ Jimmy Carter.

Tuesday, August 1, 2017

Il-‘klikka’ fil-PN li għażlet lil Marlene u lil Godfrey

Dan il-blogg kien ippubblikat mis-sit Newsbook

Lil Marlene Farrugia ilni nafha minn bosta snin qabel ma rfist l-għatba tal-Partit Nazzjonalista. Bejnietna hemm ħbiberija u rispett li ma naqsu qatt, anke meta ma qbilna assolutament xejn dwar għażliet u deċiżjonijiet li ħadna.

Quddiem il-Parlament liebsa l-kappell ta’ Kap tal-Partit Demokratiku, ilbieraħ Marlene tkellmet dwar dak li qed tosserva fl-elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Semmiet ‘klikek’ li qed jaħdmu biex jaħtfu l-partit u jagħmlu minnu estensjoni tal-Gvern f’dak illi sejjħet one-party state b’żewġt irjus.
Din il-kelma ‘klikek’ tiltaqa’ magħha sikwit fid-djalettika politika. Kull kandidat li jikkontesta elezzjoni jkollu madwaru persuni li jgħinuh, jappoġġjawh u jakkumpanjawh fil-kampanja. Ma jistax ikun mod ieħor. U hija ovvja għal kulħadd li f’każ li dak il-kandidat jirbaħ l-elezzjoni, dawk li l-aktar appoġġjawh imbagħad se jkunu dawk l-aktar qrib tiegħu. Lil dawn in-nies il-kandidati jsejjħulhom ‘it-tim’ tagħhom. Iżda lil dawk imdawwrin mal-avversarji tagħhom, għandhom ħabta jsejħulhom ‘il-klikka’!
Huwa stat ta’ fatt li t-tim li sal-lum għadu jmexxi lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur ta palata nobis lil Marlene u lill-partit żgħir tagħha. Huwa ovvju għal kulħadd li mingħajr l-appoġġ ta’ din il-‘klikka’ Marlene Farrugia ma kienet qatt tkun eletta fil-Parlament.
Anke wara t-telfa tal-elezzjoni, l-Eżekuttiv tal-PN (se nsejjħulu klikka wkoll?) tħeġġeġ jivvota u vvota sabiex minflok iċedi distrett fejn kien se jiġi elett kandidat ieħor tal-PN, iċedi d-distrett fejn kien se jkun elett it-tabib Godfrey Farrugia tal-PD!
Nagħmilha ċara li minkejja l-ħbiberija li teżisti bejni u t-tabib Farrugia, din id-deċiżjoni jien ma qbiltx magħha u qabel ittieħed il-vot tkellimt u wissejt dwarha lill-membri tal-Eżekuttiv li kienu se jivvotaw. 
Għadni sal-lum ma nistax nifhem kif partit politiku - li l-għan tiegħu f’elezzjoni hu li jeleġġi l-ikbar ammont ta’ Deputati possibbli - jista’ qatt jasal biex iċedi siġġu parlamentari lil kandidat ta’ partit politiku ieħor, f’koallizzjoni u mhux. Iżda jien mhux se noqgħod inwaħħal fi klikek.
Fil-politika jittieħdu deċiżjonijiet li magħhom tista’ taqbel jew ma taqbilx, li tista’ tifhem jew ma tifhimx. Li hu żgur hu li llum jew għada min jeħodhom ikollu jġorr ir-responsabbiltà tagħhom, kemm fit-tajjeb kif ukoll fil-ħażin.
Dawk li se jivvotaw għall-Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista dan jafuh sewwa. Jafu li huma wkoll mgħobbija b’responsabbiltà kbira u għandhom il-ħin u r-riżorsi kollha meħtieġa biex jixtarru u jieħdu l-aħjar deċiżjoni. M’għandix dubju li hekk se jkunu qed jagħmlu.

Friday, July 28, 2017

L-elezzjoni għall-Kap: Għandhom jitħallew jivvotaw iktar nies

Għall-ewwel darba fl-istorja politika ta’ pajjiżna, kap ta’ partit politiku se jintgħażel minn bosta eluf minflok minn ftit mijiet.
Id-deċiżjoni tal-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista li jaqsmu l-poter ma’ eluf ta’ tesserati f’għażla daqstant importanti bħal dik tal-Kap, tkompli ssaħħaħ il-kredenzjali demokratiċi ta’ dan il-partit.
Però kien deċiż ukoll li fis-16 ta’ Settembru jivvotaw biss dawk l-eluf li ilhom sentejn jew aktar tesserati tal-partit. Dan ifisser li kull min ittessera riċentament jew kull min qed jieħu interess f’din l-elezzjoni u jixtieq jittessera biex jivvota se jkun eskluż.
Iltqajt ma’ nies li resqu lejn il-Partit Nazzjonalista u ttesseraw tul l-aħħar kampanja elettorali u m’għandhomx vot. Iltqajt ma’ grupp ta’ żgħażagħ, li tant għandna bżonnhom fil-partit, li mhux se jkunu jistgħu jivvotaw għax sentejn ilu ma kellhomx interess fil-politika. Iltqajt saħansitra ma’ voluntiera u nies li ħadmu ħafna għall-partit li bi traskuraġni, jew għax qatt ma ħassew il-ħtieġa, mhumiex tesserati u mhux se jkollhom vuċi fl-għażla tal-Kap tagħhom.
Nemmen li dawn kollha għandu jkollhom id-dritt għall-vot. Kull min jixtieq jittessera fil-Partit Nazzjonalista u jħallas il-miżata biex jivvota għall-Kap għandu jitħalla jagħmel dan bla ebda xkiel. M’għandniex minn xiex nibżgħu. Partit politiku ma jistax jibża’ mill-istess nies li jrid minnhom anke biex sempliċiment jibqa’ jeżisti.
F’pajjiżi oħrajn, f’partiti fejn isiru dawn it-tip ta’ elezzjonijiet imsejħa ‘primarji’, min ma jkunx membru tal-partit ikun jista’ jinkiteb dak il-ħin li jivvota!
M’għandix dubju li jekk isir hekk ikun hemm eluf ta’ persuni li fl-aħħar elezzjoni ivvotaw lill-Partit Nazzjonalista li jissieħbu biex ikollhom id-dritt jesprimu ruħhom f’din l-għażla daqstant deċiżiva. Lil dawn l-eluf jeħtieġ niftħulhom il-bibien beraħ.
Din hija opportunità tad-deheb għall-Partit Nazzjonalista, mhux biss biex jiżdiedu l-membri u biex jitwettaq iktar il-prinċipju tas-sussidjarjetà, iżda wkoll biex jinbet entużjażmu ġdid f’mument daqstant kruċjali għad-demokrazija f’pajjiżna.