Tuesday, May 17, 2016

Fejn hi l-email li ssemmi d-dar ta' Konrad Mizzi?

Il-Ministru Konrad Mizzi ilu sa mill-ewwel ġurnata li faqqa l-iskandlu tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama jgħid li ħoloq dawn l-istrutturi għad-dar li għandu f'Londra u propjeta oħra.

Issa li qed jiġu pubblikati l-emails kollha li għaddew bejn il-konsulenti finanzjarji ta' Mizzi u Mossack Fonseca għadha ma dehritx email waħda li tgħid li raġuni għal din il-kumpanija sigrieta hija l-propjeta li għandu Konrad Mizzi.

Issemmew konsulenzi, senseriji, kumpaniji ta' riċiklaġġ, kumpaniji tal-gaming, imma qatt ma ssemmew id-dar f'Londra u l-flat f'Tas-Sliema tal-koppja Mizzi.

Xi partitarju Laburist li jrid jemmen kull ma jgħidlu Mizzi jista' jissuspetta li l-media qed tkun selettiva x'emails tippubblika. Iżda hemm dettall li minħabba fih lanqas il-Laburisti l-iktar akkaniti ma jistgħu jemmnu iktar lil Mizzi:

Bħal m'għandhom aċċess għall-emails il-konsorzju tal-ġurnalisti, ovvjament għandom aċċess ukoll l-istess Mizzi u l-konsulent finanzjarju tiegħu. Għaldaqstant, kieku teżisti mqar email waħda li tikkonferma dak li qal Mizzi kienu jippublikawha. Imma dan m'għamluhx.

U ma jistgħux jagħmluh. Għax m'hemm ebda email li ssemmi d-dar ta' Konrad Mizzi.

Wednesday, May 11, 2016

Il-Partit Laburista jwaqqaf lill-kandidati għal Deputat Mexxej milli jieħdu sehem fi programm fuq l-istazzjon nazzjonali

It-tliet kandidati għall-kariga ta' Deputat Mexxej tal-Partit Laburista illejla ma tħallewx jieħdu sehem f'intervista fil-programm Dissett ta' Reno Bugeja fuq l-istazzjon nazzjonali.

Fil-ftuħ tal-programm Bugeja qal li Stefan Zrinzo Azzopardi, Chris Cardona u Owen Bonnici kienu aċċettaw l-istedina tiegħu iżda fl-aħħar ħinijiet il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista ordnat lit-tliet kandidati biex ma jmorrux fil-programm.

Id-deċiżjoni tal-Partit Laburista li jaħbi lill-kandidati tiegħu għat-tieni l-għola kariga fil-Partit turi li ma jridux iwieġbu d-domandi leġittimi tal-ġurnalisti. Tant il-Partit Laburista inħakem mill-paranoja u mill-biża li lanqas lil Reno Bugeja m'għadhom jafdaw jagħmlilhom il-mistoqsijiet.

Huwa ċar li l-Partit Laburista qed ikompli jingħalaq fih innifsu u qed jibni madwaru l-ħitan ta' fortizza.

PS: Din l-aħbar m'intix se ssibha fil-website ta' TVM li s-soltu jogħxa jirraporta dwar dak li jkun intqal fil-programm tal-Kap tal-Aħbarijiet u lanqas m'inti se ssibha fuq il-paġna tal-Facebook ta' Dissett. Minkejja li llejla deher irrabjat ħafna, Reno Bugeja xorta ra kif għamel biex jgħattilhom.

Monday, May 2, 2016

L-iktar deċiżjonijiet importanti li ħa l-Prim Ministru Joseph Muscat

L-iktar deċiżjoni importanti li ħa l-Prim Ministru wara iktar minn xaharejn li faqqa l-iskandlu tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama hija li żamm taħt il-kontroll esklussiv tiegħu, ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi s-settur tal-enerġija.

Il-Prim Ministru ddeċieda wkoll li hu, Schembri u Mizzi jkollhom kontroll assolut anke fuq il-proġetti multi-miljunarji kollha tal-Gvern.

Din hija l-istess deċiżjoni li Joseph Muscat kien ħa wara l-iskandli tal-Cafe' Premier u ta' Strada Zekka (ta' Gaffarena). Niftakru kif wara xhur ikaxkar saqajh, anke wara dawk l-iskandli, il-Prim Ministru ddeċieda li d-Dipartiment tal-Artijiet jibqa' fid-dekasteru tiegħu.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien maż-żewġ idejn (jew tlieta) li għandu f'Kastilja huma l-fattur komuni tal-ikbar skandli li kellna f'dawn it-tliet snin.

Għad jiġi żmien mhux wisq fil-bogħod li fih nintebħu li dawn id-deċiżjonijiet huma omm l-iskandli kollha.

Sunday, May 1, 2016

Il-kontijiet tad-dawl huma l-ikbar gidba ta' dan il-Gvern

Il-wegħda elettorali ewlenija ta' dan il-Gvern kienet li jraħħas il-kontijiet tad-dawl b'25% bil-flus li se jkun qed jiffranka permezz ta' power station ġdida taħdem bil-gass li kellha tkun lesta u qed taħdem sena u xahrejn ilu.

Din il-wegħda ma nżammitx. Min jiftaħar mod ieħor qed jigdeb. Il-verita' li kulħadd jista' jara b'għajnejh hija li dan il-pjan ma seħħx.

Huwa ovvju li r-roħs fil-kontijiet seta jsir mhux għax irnexxa l-pjan tal-Gvern ta' Joseph Muscat u ta' Konrad Mizzi, iżda għal raġunijiet li dawn it-tnejn ma kellhom ebda kontroll fuqhom.

L-ewwel raġuni hija r-roħs qawwi fil-prezz internazzjonali taż-żejt.

It-tieni raġuni hija t-tlestija u t-tħaddim tal-interconnector bejn Malta u Sqallija.

It-tielet raġuni hija l-power station tal-BWSC li tant kritika Joseph Muscat u li bl-effiċjenza tagħha qed tiffranka mal-50 miljun Ewro fis-sena lill-Enemalta. Din il-power station bdiet taħdem ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni.

Biex inkun għidt kollox hemm żewġ affarijiet li għamlu Joseph Muscat u Konrad Mizzi li setgħu għenu biex raħħasu l-kontijiet.

L-ewwel waħda hija li biegħu parti sostanzjali mill-Enemalta liċ-Ċiniżi għal 320 miljun. It-tieni hija li ħelsu lill-Enemalta mill-pagi ta' bosta ħaddiema u għabbewhom fuq it-taxpayer Malti.

Ebda waħda minn dawn it-tnejn ma kienet imwiegħda qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali.