Friday, February 28, 2014

Humpty Dumpty

Published in The Malta Independent, 27 February 2014


When Alice met Humpty Dumpty in Lewis Carroll’s classic “Through the Looking-Glass”, Humpty Dumpty engages in a manipulation of language, redefining the meaning of words at will, establishing descriptions of known words that suit his purposes: “'When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means just what I choose it to mean — neither more nor less.'”

Humpty Dumpty may have now found his match in his ability at redefining the meaning of words at will to suit his purposes.  ‘Meritocracy’, ‘Malta tagħnalkoll’, ‘You can work with us even if you disagree with us“ mean just what Prime Minister Joseph Muscat chose them to mean.

Dr Muscat has been given the popular backing to deliver a government for all, a government shrouded in humility, a government that listens, a government that will set Malta at the top of the League of Nations, a government that would fight corruption, and a government that would act in the most professional of manners. He has the parliamentary majority to take the political game to a new level. Instead he’s interpreting the huge win in the last elections as a license to Humpty Dumpty his electoral mandate.

Monday, February 24, 2014

Arloġġi

Ippubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 24 ta' Frar 2014

F’Ottubru li għadda, lejn l-aħħar tal-ġurnata tax-xogħol tiegħi, ġejt arrestat. L-allegat reat kien li azzardajt nieħu ritratt tal-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern u tal-Communications Coordinator tal-Ministru Manuel Mallia. Ġew għalija żewġ spetturi, u numru ta’ pulizija. Arrestawni u ssekwestrawli ħwejġi mingħajr ma kellhom lanqas prova waħda. Kif kompliet l-istorja tiegħi minn hemm ‘l quddiem naħseb jaf kulħadd.

Ftit xhur wara, fil-każ tal-arloġġi tad-dawl imbagħbsa, il-pulizija mhix tagħmel l-istess kif għamlet miegħi, minkejja li l-allegat reat hu ferm iktar gravi. Għax naħseb li ħadd m’għandu dubju li r-reat ta’ tixħim u korruzzjoni huwa ferm iktar gravi minn allegat reat dwar teħid ta’ ritratt!

Imma għand min xaħħam lill-ħaddiema tal-Enemalta biex ibagħbsulu l-arloġġ tad-dawl ma mar l-ebda spettur, l-ebda surġent u l-ebda kuntistabbli. Jidher li dawn li għamlu dil-biċċa korruzzjoni ħadd mhu se jieħu passi kontra tagħhom. Għaliex? Għax hekk irid il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Sunday, February 23, 2014

Qalbna mal-ħaddiema

Fid-diskors li għamilt dalgħodu fid-Djalogu tal-Partit Nazzjonalista f’Marsaxlokk tkellimt dwar il-ħaddiema. Tkellimt dwar il-ħolqien tax-xogħol, il-qagħad, il-vendikazzjonijiet li qed isiru fiċ-ċivil, it-telfien ta’ fondi tal-Unjoni Ewropea għall-qasam tat-turiżmu u l-prekarjat.

Għamilt ukoll proposti konkreti lill-Gvern biex ikun iktar effettiv fil-ġlieda kontra kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji u illegali.


 
Minn dan kollu One News għażel li jirrapporta biss il-biċċa fejn jien qabbilt l-imġieba tal-Prim Ministru mal-imġieba tal-karattru ‘Humpty Dumpty’. Għall-istazzjon tal-Partit Laburista huwa iktar importanti dak li jingħad dwar Joseph Muscat minn dak li jingħad biex titjieb il-ħajja tal-ħaddiema.

Humpty Dumpty Tagħna Lkoll

Meta Humpty Dumpty ltaqa’ ma’ Alice (fil-ktieb Through the Looking-Glass) qalilha “Meta ngħid kelma, dik il-kelma tkun tfisser dak li niddeċiedi jien li tfisser, xejn iktar u xejn inqas.”

Illum nafu li meta Joseph Muscat jgħid “meritokrazija” u “Malta tagħna lkoll” u “tista’ ma taqbilx magħna imma tista’ taħdem magħna” ikun irid ifisser xi ħaġa differenti minn dak li nifhmu aħna.

Għall-Prim Ministru Joseph Muscat il-kliem ifisser biss dak li hu jiddeċiedi li jfisser. Eżatt bħal Humpty Dumpty.

Monday, February 17, 2014

Bibien

Artiklu ippublikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 17 ta' Frar 2014

Minkejja li mhux possibbli li nħabbat kull bieb li hawn fil-gżejjer Maltin, kuljum qed inżur xi raħal jew belt u nagħmel ftit ‘door to door’. Kien privileġġ kbir nidħol f’ħafna minn dawn id-djar bit-televixin. Inħoss li huwa privileġġ ferm akbar li dak li jkun jiftaħlek u jistiednek tpoġġi bilqiegħda fuq is-sufan tiegħu.

Minkejja d-differenzi fl-opinjoni li jista’ jkun hemm, nistqarr li dawk kollha li fetħuli laqgħuni tajjeb ħafna, tkellmu miegħi b’onesta u semgħuni b’interess. Niskuża ruħi li mhux dejjem stajt inkompli magħhom meta offrewli xi grokk. Kieku kelli nixrob dak kollu li offrewli kien ikolli mmur lura d-dar b’taxi!

Friday, February 14, 2014

Minn ma' Franco għall-PBS (2)

Wara li l-bieraħ żvelajt li xi ħadd telaq impjieg tajjeb f’Ministeru biex iddaħal jaħdem bla ebda sejħa għall-applikazzjoniet mal-PBS, xi ilsna ħżiena qaluli li dan qabeż mill-vapur tas-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca u sab postu band’oħra għax dan il-vapur mistenni jkun wieħed minn dawk li se jegħrqu fir-reshuffle li mistenni jagħmel Muscat fil-ġimgħat li ġejjin.

Jekk dan hux vera jew le nkunu nafuh fiż-żmien li ġej. Li hu żgur huwa li fil-PBS kien hemm ħafna tgergir mill-ħaddiema li dehrilhom li kienu nqabżu biex iddaħħal dan tal-qalba.

Thursday, February 13, 2014

Minn ma' Franco għall-PBS

Dalgħodu fuq Radio 101 żvelajt li l-Communications and Customer Care Coordinator tas-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà u Anzjanità Attiva Dr Franco Mercieca irriżenja u beda jaħdem fil-kamra tal-aħbarijiet ta’ TVM.

Fis-snin li għaddew din il-persuna kienet tokkupa l-kariga ta’ Deputat Editur tal-gazzetta tal-GWU ‘l-orizzont’ u tal-gazzetta tal-Partit Laburista ‘Kullħadd’.

Sa fejn naf jien ma kien hemm ebda sejħa għall-applikazzjonijiet għall-post tax-xogħol li ingħata lil din il-persuna tal-qalba.

Monday, February 10, 2014

Erbgħa

Artiklu ppubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 10 ta' Frar 2014


Fil-librerija ltqajt ma’ poster li jmur lura għall-kampanja elettorali tal-1987. Fih jidher il-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien Karmenu Mifsud Bonnici juri erbat iswaba lill-fotografu.

Għal mument minflok Mifsud Bonnici immaġinajt lill-Prim Ministru tal-lum Joseph Muscat ixejjer in-numru erbgħa. Ħsibt li minflok poster elettorali dan jista’ jkun reklam għall-iskema ta’ bejgħ taċ-ċittadinanza verżjoni numru erbgħa li ħareġ biha l-ġimgħa l-oħra.

Għax dak li ma jinżel għarkubtejh quddiem ħadd, dak li għandu maġġoranza ta’ 9 deputati fil-Parlament; dak li qal li ħa nota imma se jibqa’ jirrombla, dak l-istess Prim Ministru kellu jerġa’ jbiddel din l-iskema biex issa għandna r-raba’ verżjoni tagħha. Tħossok qisek qed tara xi sequel bħal Rocky 4 u Superman 4.

Monday, February 3, 2014

Smigħ

Artiklu ppublikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 3 ta' Frar 2014

Wegħduna gvern li jisma’. Minflok tawna Ministru li jissemma’. Domt ftit mhux ħażin nogħrok għajnejja nhar il-Ħamis filgħodu x’ħin fuq l-Independent qrajt kif il-Ministru Manuel Mallia nqabad jissemma’ wara l-bieb tal-uffiċju tal-Oppożizzjoni fil-Parlament.


Mallia huwa l-Ministru li taħtu jaqgħu l-Korp tal-Pulizija, l-Armata u s-Servizzi Sigrieti fost oħrajn. Żgur m’għandix għalfejn noqgħod nispjega x’informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva għandhom aċċess għaliha dawn id-dipartimenti. Kulħadd jaf ukoll bil-poteri li dawn għandhom biex isiru jafu dwarek, dwari u dwarna lkoll.

Nistaqsi, Ministru li ma ddejjaq xejn jissemma’ konverzazzjoni wara bieb fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, tista’ tafdalu f’idejh it-tmexxija ta’ nies li għandhom aċċess għall-konverzazzjonijiet li jkollna ta’ kuljum bit-telefowns u l-kompjuters tagħna?

Saturday, February 1, 2014

Xibka ta’ klijenteliżmu

Waħda mill-weġgħat li qed nisma’ spiss fid-djar hija li fi żmien il-Gvern Nazzjonalista, biex tieħu dak li hu bi dritt tiegħek, iktar kont tasal billi tkellem ċertu Deputati tal-Partit Laburista (dak iż-żmien fl-Oppożizzjoni) milli Ministru tal-Gvern.

Jidher ċar li mill-Oppożizzjoni l-Partit Laburista kien irnexxielu joħloq xibka ta’ klijenteliżmu f’diversi dipartimenti, awtoritajiet u kumpaniji tal-gvern.