Monday, February 29, 2016

Il-Gentlemen's Club ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri

Jekk tiltaqa' ma' xi ħadd li fetaħ Gentlemen's Club u jgħidlek li fil-club tiegħu mhux se jkollu tfajliet imqaċċtin iservu l-klijenti, jiżfnu u jagħmlu dak kollu li jsir f'kull club ieħor ta' dan it-tip, temmnu?

M'għandix dubju li le!

Daqstant ieħor tista' temmen lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri meta jgħidulek li fetħu kumpanija qoxra (shell company) fil-Panama u li fiha m'għandhomx u mhux se jkollhom flus li għal xi raġuni jew oħra jridu jaħbu.

Tweet dwar il-Panama minn The Economist

Fl-istess ġranet li d-Deputat Mexxej u Super Minister Laburista Konrad Mizzi u l-id il-leminija tal-Prim Ministru Muscat f'Kastilja, Keith Schembri, nqabdu b'kumpaniji sigrieti fil-Panama The Economist kiteb hekk:


Imma la l-orizzont u s-Super One jgħidu li kollox sew, kollox sew hux?!

Aqraha sewwa Owen: FAKE, qalulek!


Sunday, February 28, 2016

X’kien jaf Toni Abela?

F’dan it-taħwid kollu li qed insiru nafu bih f’dawn il-ġranet insejna dettall importanti.

Ftit tal-jiem qabel bdew ħerġin l-istejjer dwar il-kumpaniji moħbija fil-Panama ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri, Joseph Muscat iddeċieda li jibdel id-Deputat Mexxej tiegħu.

Dakinhar li l-Prim Ministru ħabbar li Toni Abela se jkun in-nominat ta’ Malta għall-Qorti tal-Awdituri bosta interpretaw l-aħbar bħala promozzjoni li biha Muscat ried jirringrazzja lil Abela għas-servizzi mogħtija.

Oħrajn interpretawha bħala mossa biex Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri jiksbu l-kontroll totali tal-Partit Laburista.

Iżda jista’ jkun ukoll li din in-nomina kienet mod li bih Joseph Muscat seta’ jeħles minn Abela.

Agħar minn hekk, illum li qed insiru nafu b’dawn l-iskandli, hemm min qed jissuspetta li din in-nomina setgħet saret biex Abela jagħmel bħat-tliet xadini u jżomm għajnejh, widnejh u ħalqu magħluqin.

Delegat tal-Partit Laburista li laqatlu għajnejh blog li ktibt ftit taż-żmien ilu dwar Toni Abela illum qalli li kien ilu żmien twil jisma’ li Abela ma kienx kuntent b’xi affarijiet li kienu qed jiġru f’Kastilja.

Qalli li internament spiss kienu jirreferu għal Abela bħala n-‘negattiv’.

Dan id-delegat jaħlef li Toni Abela huwa raġel ta’ prinċipju u qalli li ‘Toni żgur ma kienx se joqgħod għal sitwazzjoni bħal din li qed insiru nafu biha’. Qalli li hemm min qed jgħid li Toni kien sar jaf b’xi ħaġa u ma’ Muscat ftiehem mod biex jitlaq bil-kwiet mingħajr ma jagħmel ħsara lill-partit.

Jien irrispondejtu li jekk ġara hekk ma tantx jirrifletti tajjeb fuq l-irġulija ta’ Abela. Il-konverzazzjoni waqfet hemm.

Nixtieq li Toni Abela jitfaċċa x’imkien fejn inkunu nistgħu nistaqsuh jekk kienx sar jaf b’xi ħaġa qabel sparixxa.

Tajjeb nistaqsuh ukoll jekk bħala nominat għall-Qorti tal-Awditur tal-UE jħossx li Ministru u l-id il-leminija tal-Prim Ministru għandu jkollhom kumpaniji moħbija f’pajjiż blacklisted mill-Kummissjoni Ewropea. Thinking about it, tkun mistoqsija tajba għall-grilling din!

Araw għand min inqeda Konrad Mizzi

Mill-intervista ta' Konrad Mizzi lil Malta Today:


Minn Wikipedia:


Ried jagħmel biss sempliċi tfittxija b'Google biex isib dan li sibt jien!

Shame on you.

Friday, February 26, 2016

Patetiċi: Jinsultaw lil Malta u l-intelliġenza tan-nies biex jgħattu xtur Konrad Mizzi

Dalgħodu l-orizzont (u l-inews) ħarġet tgħid b'ittri kbar fil-faċċata ta' quddiem li Simon Busuttil huwa nvolut fi trusts.

Fl-istess rapport l-orizzont tgħid li dawn it-trusts huma reġistrati f'Malta, pajjiżna, pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, pajjiż b'reputazzjoni mill-aqwa fis-servizzi finanzjarji, pajjiż li għandu Awtorita' (l-MFSA) li tieħu ħsieb tara li dawn it-trusts ma jaħbux fihom flus maħmuġin.

L-orizzont ħarġu b'dan it-titlu biex mingħalihom jiġġustifikaw jew jgħattu l-iskandlu li huwa protagonist tiegħu id-Deputat Mexxej u Super Minister Laburista Konrad Mizzi li nqabad b'shell company (kumpanija qoxra) reġistrata fil-Panama u moħbija fi trust fi New Zealand.

Patetiċi. Ma jiddejqux u ma jistħux jinsulentaw l-intelliġenza tal-qarreja tagħhom.

U jinsulentaw iktar u iktar lil pajjiżna meta jqabbluh ma' pajjiż bħall-Panama li għandu l-qasam tas-servizzi finanzjarji tiegħu blacklisted mill-Unjoni Ewropea.

Thursday, February 25, 2016

Mhux Għax Jimpurtani - 25 ta' Frar 2016


Dr Trasparenza jerġa' jinqabad jaħbi

Aqraw sewwa l-intervista ma’ Konrad Mizzi li dehret ilbierah fil-Malta Today.

Innutaw li f'dan l-artiklu Konrad Mizzi QATT ma jsemmi l-Panama.

Isemmi biss it-trust fi New Zealand u dwar dan il-pajjiż tant imbiegħed minn Malta, Dr Konrad Mizzi jgħid hekk: “The trust is regulated and registered in New Zealand, a stable parliamentary democracy that is one of the world’s most well-governed nations, having ranked in the top tier of indexes on the strength of its democratic institutions, government transparency and lack of corruption.

Ovvjament dwar il-Panama, Konrad Mizzi ma jistax jgħid l-istess affarijiet!

Il-Panama huwa blacklisted mill-Unjoni Ewropea l-aktar minħabba l-evażjoni fiskali u l-ħasil ta' flus maħmuġin.

Għal darb’oħra il-Ministru Konrad Mizzi nqabad jaħbi.

Din il-portal tal-Malta Today dalgħodu:


Ilbieraħ Mizzi qal lill-Malta Today “I have always been and will always be transparent in my state of affairs” u fl-istess nifs kien qed jaħbi biċċa oħra mill-verita'.

X'qed jaħbi iktar Dr Mizzi?

Irrapurtani lill-Ispeaker please

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Gaffarena calls Labour MP as witness in his defence

Wednesday, February 24, 2016

Meta jitneħħa Toni Abela...

Forsi ftit jiftakru li Toni Abela kien tkeċċa mill-Partit Laburista għax tkellem fuq il-korruzzjoni li kienet ħakmet lill-Partit u lill-Gvern Laburista fis-snin tmenin.

Għaddew ħafna snin minn dakinhar u ntant Toni Abela reġa' daħal fil-Labour u saħansitra sar Deputat Mexxej.

F'nofs leġislatura Toni Abela reġa' tneħħa mill-Partit Laburista. Ma tkeċċiex bil-mod goff kif kien ġara snin ilu.

Din id-darba ħelsu minnu billi tawh job tajjeb mili 'l bogħod minn din l-art ħelwa.

Kumbinazzjoni li dan kollu qed jiġri fi żmien li fih il-Gvern Laburista huwa mifni bi skandlu wara l-ieħor?

Ftit jiem biss qabel neħħew lil Toni, assistejna għar-riżenja ta' Segretarju Parlamentari li kellu l-uffiċju tiegħu f'Kastilja.

Ftit jiem wara li neħħew lil Toni, sirna nafu li s-Super Minister li se jidħol minfloku għandu kumpanija moħbija l-Panama - pajjiż blacklisted mill-Unjoni Ewropea minħabba l-fama ta' evazjoni fiskali u ħasil ta' flus maħmuġin - u trust finanzjarju fi New Zealand, fin-naħa 'l oħra tad-dinja.

Saħħa Ton. Tgħid għada, fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, se jkun hemm xi ħadd li jsib il-kuraġġ li jagħmel bħal m'għamilt int snin ilu u jixli lil dawn li qed jagħmlu dawn l-oxxenitajiet?

B'kont l-Iżvizzera jkeċċik, b'kumpanija moħbija fil-Panama jagħmlek Deputat Mexxej!
Tuesday, February 23, 2016

Glenn Bedingfield jikkonferma l-istorja li ħarġet dalgħodu f'dan il-blog

Minn The Malta Independent: Glenn Bedingfield will be contesting the second electoral district in the coming election, the former MEP confirmed to The Malta Independent.


Mill-Malta Today: "A source close to Bedingfield confirmed his intentions when asked by MaltaToday."


Minn The Times of Malta: "When contacted, Mr Bedingfield did not confirm his interest in contesting the election, but said: "I will do whatever is needed where the Labour Party is concerned."

Bedingfield kandidat fuq it-tieni distrett biex jeħilsu minn Joe Mizzi

Sorsi fi ħdan il-Partit Laburista kkonfermaw li Glenn Bedingfield se jkun kandidat għall-elezzjoni ġenerali fuq it-tieni distrett elettorali.

Bedingfield li llum jaħdem fl-Uffiċju tal-Prim Ministru f'pożizzjoni ta' fiduċja qed jiġi proġettat bħala persuna qrib ħafna ta' Joseph Muscat.

Il-kampanja elettorali personali ta' Bedingfield se tikkonċentra l-aktar fuq il-core vote tal-partit li kif deher fl-aħħar sondaġġi qed iħossu mwarrab minn Kastilja.

Fl-aħħar xhur Bedingfield żied il-preżenza tiegħu fuq ir-radju tal-partit u żied il-preżenza tiegħu ukoll fuq l-internet bi tweets u kitbiet kontroversjali li jinżlu għasel mal-Laburisti l-aktar akkaniti.

Dan kollu qed jagħmlu bil-barka u bl-appoġġ ta' Muscat.

Fil-Partit Laburista dawn il-manuvri qed jitqiesu bħala attentat minn Kastilja biex tonqos drastikament is-saħħa tal-Ministru Joe Mizzi fit-tieni distrett. Qed jingħad li f'Kastilja xejn m'huma kuntenti b'Joe Mizzi imma jafu li Mizzi huwa popolari ħafna mal-core vote tal-partit fit-tieni distrett. Għaldaqstant huma qed jaraw f'Bedingfield kandidat idejali li jappella għal dawn il-votanti u li jista' jnaqqar biċċa sew mill-voti ta' Mizzi.

Fl-elezzjoni tal-2013 Joe Mizzi kien it-tieni l-aktar kandidat Laburista li ġab voti (755) wara l-Mexxej Joseph Muscat (13,968).

Joe Mizzi kien elett fit-tieni count wara li kien l-iktar kandidat li wiret voti mingħand l-istess Joseph Muscat (3,591).

Fl-2013 minn dan id-distrett kienu eletti wkoll il-Ministru Helena Dalli u s-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo. Fl-elezzjoni każwali kien elett ukoll is-Segretarju Parlamentari Chris Agius.

Monday, February 22, 2016

10,000 LIKE u Breakfast Fully Booked

Xi trid iktar mill-ħajja?


LE għall-gay conversion therapy


Li tgħid, tissuġġerixxi jew taħseb li xi ħadd jista’ jibdel l-orjentazzjoni sesswali b’xi terapija psikjatrika hija ereżija mill-kbar nett u insult gravi lill-persuni LGBTIQ.

Din it-tip ta’ terapija hija kundannabbli u anke s-sempliċi fatt li teżisti huwa att vjolenti u krudili fuq dawn il-persuni.

L-unika ħaġa li għandna niddiskutu f’dan ir-rigward huwa kif se nagħmlu liġi li tipprojbixxi li din it-terapija ssir f'pajjiżna bl-iktar mod effettiv, xejn iktar u xejn inqas.

Debono Grech, Superman u l-Laburisti frustrati

Joe Debono Grech - dak li hedded Membru Parlamentari mara li azzardat tiftaħ ħalqha li se jmur għaliha u jifqagħha - ilbieraħ indirizza attivita tal-moviment progressiv ta' Joseph Muscat fiż-Żurrieq.

F'din il-fortizza Laburista li tħalliet bla Ministru, Debono Grech appella lil dawk il-Laburisti frustrati għax Muscat ma żammx kelmtu magħhom. Qallhom li dan Muscat mhux xi Superman u ma jistgħux u m'għandhomx jippretendu li jwettaq dak li wiegħed f'qasir żmien.

Allura, staqsew dawn il-Laburisti frustrati, dawn ta' hawn taħt kif marru daqshekk tajjeb u rranġaw kollox daqshekk malajr?

Tgħid kellmu lil Superman innifsu?
Hemm iktar u hemm oħrajn, ħafna iktar u ħafna oħrajn.
Imma jien m'inix Superman u se nieqaf hawn, għalissa.

Sunday, February 21, 2016

Avviz ieħor fil-gazzetta għall-Prim Ministru

Ġimgħa qara l-avviż ta' Mario Fava fil-Malta Today, illum f'paġna 6 tal-gazzetta ILLUM ...

Owen Bonnici għal fuq id-dizzjunarju illustrat ta' Oxford

Qed jingħad li ritratt tal-Ministru Owen Bonnici flimkien mal-faċċata ta' quddiem ta' The Sunday Times tal-lum se jintużaw għall-ħarġa li jmiss tal-Illustrated Oxford Dictionary biex ifissru l-kelma 'arrogance' bl-aħjar mod possibbli.

Friday, February 5, 2016

Franco Debono mhux irrelevanti

Fil-preżent Franco Debono huwa l-Kummissarju għal-Liġijiet, huwa l-Koordinatur tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali u huwa wkoll Konsulent tal-Gvern dwar il-Ġustizzja. Dawn il-ħatriet kollha ingħatawlu mill-Prim Ministru Joseph Muscat.

Għaldaqstant dak li jgħid u jikteb Dr Debono iġorr il-piż tal-karigi kollha li jokkupa.

Fih ukoll il-piż għax ġej minn persuna li dan il-Gvern tant għandu fiduċja fiha li għabbieha b'dawn ir-responsabbiltajiet kollha.

Jekk għal xi wħud Franco Debono huwa 'irrelevanti' għal dan il-Gvern żgur mhuwiex.

Il-kliem ta' Dr Debono jkun fih aktar piż meta jitratta l-qasam tal-ġustizzja, għax huwa f'dan il-qasam li l-Prim Ministru wera u għadu juri fiduċja sħiħa fih.

Allura huwa mill-aktar rilevanti l-kliem ta' Dr Debono lill-Ministru tal-Ġustizzja meta ftit tal-jiem ilu qallu li l-kelma 'mafia' fil-konfront tiegħu hija ħanina ħafna.

Huwa rilevanti mmens dak li Dr Debono kiteb illum fuq l-istess Ministru tal-Ġustizzja li saħansitra qabblu ma' 'ħmar'. Fi ftit kliem Dr Debono qed jgħid li Owen Bonnici għandu jġorr ir-responsabbilta' politika għax 'arroganti' u 'rasu iebsa' u għax bil-balbuljati li qed jagħmel 'qed idaħħal lill-Gvern fil-ħajt',

Tassew kaz li min xarrab il-bakkaljaw se jkollu jieklu. Tassew kaz li l-Moviment ta' Joseph Muscat qed jimpoldi.

Wednesday, February 3, 2016

It-tifel ma kellu qatt jidher fil-media

Irid ikun każ eċċezzjonali biex nikteb xi ħaġa bi kritika lejn kollega jew kollegi fil-mezzi tax-xandir. Dan huwa wieħed minnhom.

Qed nirreferi għall-każ ta’ missier Malti li allega li ibnu nħataf minn ommu barra l-pajjiż. Mhux se nidħol fil-mertu tal-każ għax mhux l-iskop ta’ din il-kitba.

Irrid biss nirrimarka li ebda ġurnalist u ebda mezz tax-xandir, inkluż dak li naħdem miegħu jien, ma kellhom qatt ixandru ritratti u/jew filmati tat-tifel. It-tifel kellu jkun protett miċ-ċirku medjatiku.

Qatt ma kellu jkun espost bħala t-tifel ‘maħtuf minn ommu’ jew bħala t-tifel li qed jgħix sitwazzjoni mill-aktar ikkumplikata bejn il-ġenituri tiegħu.

Il-kunsens tal-missier u l-fatt li ċertu ritratti kienu diġa pubbliċi fuq is-siti soċjali mhix skuża. Ir-responsabbilta' tagħna l-ġurnalisti tmur lil hinn minn hekk.

Kull ma kellu jsir biex ikun protett it-tifel kien sempliċi ċirku, kif qed nuża jien, biex jitgħattielu wiċċu.

Kont nistenna li l-Kummissarju tat-Tfal u l-Aġenzija Appoġġ jitkellmu fuq dan il-każ, iżda s’issa kellna biss silenzju. Nistenna wkoll li l-liġijiet tagħna jħarsu iktar lill-minorenni, speċjalment dawk l-aktar vulnerabbli, kultant anke mill-ġenituri tagħhom stess.