Monday, March 31, 2014

Ħelsien

Artiklu ppubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 31 ta' Marzu 2014

Max huwa ġurdien kbir, jew far, li ltqajt miegħu f’wieħed mill-aħħar programmi ta’ TVHEMM qabel xkanawni ‘l barra mill-PBS. Dan l-aħħar erġajt rajt l-istorja tiegħu fuq You Tube.

Id-destin ta’ dan il-ġurdien kien li jmut f’eta’ żgħira. Kien qed jitrabba biex iservi ta’ ikla għal serp. Iżda min qed irabbi lil Max iddeċieda li jeħilsu minn dan id-destin u beda jrabbieh bħala annimal domestiku. F’kemm ilni ngħidlek dan il-ġurdien sar il-pet ta’ din il-familja.

Ħa ngħiduha kif inhi, far addomestikat ma tiltaqax miegħu ta’ kuljum. Allura ma setax jonqos li kellu jolqot għajnejn il-producers li kienu jaħdmu miegħi u stiednuh fil-programm.

Niftakarni nibda l-programm billi nintroduċi lil Max hu u jdur f’idejja, fuq il-laptop, fuq spallti u kullimkien. U l-għada kulħadd ikellimni fuqu. Dan il-far li kienet miktuba għalih li jispiċċa fl-istonku ta’ serp, spiċċa protagonist fi programm tat-televixin.

Hundreds evacuated after Washington gas plant explosion


LNG storage facility explosion in Washington; employees injured; residents within 3.2km evacuated.

Link to story: http://www.cnbc.com/id/101540081 

Friday, March 28, 2014

Il-mina f'Diċembru 13

Illum inawguraw il-proġett tal-mina l-ġdida fi Triq Diċembru 13, proġett ieħor ta’ Gvern Nazzjonalista li tlesta taħt il-Labour.


Dan il-proġett sewa €7 miljuni, li 85% minnhom tħallsu minn fondi tal-Unjoni Ewropea.

Għad-diskors tal-inawgurazzjoni, wara dahar il-Ministru Joe Mizzi poġġew biċċa perspex bi kliem abjad fuq sfond ċelesti tgħid “Gvern li jaħdem”. Ma kitbux li dan il-Gvern huwa magħmul mill-istess nies li ma ridux li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea; l-istess nies li qalulna li rebaħ il-Partnership; l-istess nies li fil-Parlament ivvotaw kontra t-trattat ta’ sħubija; l-istess nies li llum qed jiftaħru li qed jiltaqgħu ma’ ħafna li jgħidulhom kemm kellhom raġun dakinhar.

Jekk jiktbu dan kollu fuq il-perspex, il-mina jkollhom bżonnha biex jistaħbew fiha.

Wednesday, March 26, 2014

Wasal it-tanker tagħna lkoll?

Dalgħodu minn Ta’ Giorni setgħet titgawda għal ftit minuti veduta tar-rigal meraviljuż li l-Prim Ministru Joseph Muscat u sħabu dalwaqt se jagħtu lin-nies tan-nofsinhar ta’ Malta... it-tanker tagħna lkoll.

Monday, March 24, 2014

Ħrejjef

Artiklu ppubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 24 ta' Marzu 2014

Din il-ġimgħa ġew deċiżi żewġ libelli. Fl-ewwel każ il-Qorti ordnat lill-eks Mexxej Laburista, illum Kandidat għall-Parlament Ewropew, Alfred Sant iħallas elf Ewro lill-eks Ministru Ninu Zammit. F’każ separat l-eks Ministru Joe Grima, illum mibgħut Speċjali tal-Prim Ministru fl-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu, instab ħati fil-konfront ta’ Richard Cachia Caruana u se jkollu jtih ħamest elef Ewro.

Il-każ bejn Alfred Sant u Ninu Zammit imur lura sitt snin u nofs. Kienet is-sena 2007 u kienet qed toqrob l-elezzjoni ġenerali. Ninu Zammit kien sar wieħed mit-targets tal-kampanja Laburista. Illum ġie pruvat li dak li kien qal Sant u li kien ġie ripetut ad nauseum fuq is-Super One ma kienx ħlief eżerċizzju ta’ tfiegħ ta’ tajn. Illum nafu li dak li ntqal dakinhar ma kienx il-verità.

Inqis din is-sentenza bħala ċertifikat ieħor li juri kemm il-kandidat stilla Alfred Sant u l-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista mhumiex kredibbli u ma jistgħux jitwemmnu. L-ikbar ħrafa li qatt qalulna tmur lura ħdax-il sena. Kien id-9 ta’ Marzu 2003. Dakinhar Sant u sħabu pruvaw ibellugħuhielna li l-maġġoranza tal-poplu Malti ivvotat kontra s-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Qatt ma fhimt kif dakinhar kien hemm min emmen u rrepeta din il-gidba.

Tuesday, March 18, 2014

Majnata oħra għall-kredibilita` ta' Sant

Sitt snin u nofs ilu l-eks Mexxej Laburista u Kandidat għall-Parlament Ewropew Alfred Sant għamel ċerti allegazzjonijiet fuq l-eks Ministru Nazzjonalista Ninu Zammit.

Ilbieraħ il-Qorti sabet lil Sant ħati f’kawża ta’ libell u ordnatlu jħallas is-somma ta’ elf Ewro lil Zammit. Il-kredibilta` ta’ Sant tkompli tegħreq iktar fil-fond.

Monday, March 17, 2014

Reunion

Artiklu ppubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 17 ta' Marzu 2014

Joe Grima, Joe Debono Grech u John Dalli tal-Gudja. Jekk tinzertahom flimkien taħseb li tkun ħbatt ma’ xi reunion tal-Grupp Parlamentari Laburista ta’ żmien Mintoff u Karmenu Mifsud Bonnici. Dan l-aħħar dawn it-tliet irġiel mogħnija b’ħafna esperjenza ingħataw kariga mill-Gvern tal-Prim Ministru Joseph Muscat.

Tal-ewwel inħatar Mibgħut Speċjali tal-Prim Ministru fl-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu fil-Ġnus Magħquda, l-ieħor Konsulent tal-Ministru għal Għawdex u tal-aħħar sar Membru tal-Bord tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir.

Jidher li dik li l-Prim Ministru Muscat kien isejjaħ “ġenerazzjoni rebbieħa” mhix il-ġenerazzjoni tal-lum, imma l-ġenerazzjoni tal-bieraħ u tal-bieraħ t’lura. 

Saturday, March 15, 2014

Intervistat minn Frank Psaila


Intervistat minn Frank Psaila fil-programm Iswed fuq l-Abjad tas-Sibt 15 ta' Marzu 2014 fuq Net Television.

Friday, March 14, 2014

Yes Minister Mentality

Published in The Times of Malta, 14 March 2014

“The leaders of the public service should not be puppets to any political master.”

I read with interest the article entitled “Head of the Public Sector laments leadership crisis” (The Times of Malta online, 5 March 2014).

The public sector is many things to many people. We form our opinions depending on where and how we interact with this huge machine. The public service embraces teachers in public schools, the medical staff in the public health institutions, the police, social services personnel, licensing people and the list goes on and on.

For the 40,000 employees of the public service, it is a place of work.

Monday, March 10, 2014

Kliem

Artiklu ppubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 10 ta' Marzu 2014 

Lejlet ir-Randan, fl-aħħar sigħat tal-Karnival, fl-ispirtu tas-satira politika li bih kienu maħkuma l-gżejjer Maltin, fettili nagħmel ċajta żgħira jien ukoll. Ktibt ċirkolari, taparsi maħruġa mill-Gvern, li fiha ħabbart li ċertu kliem se jkun qed jibdel it-tifsira tiegħu. Ktibt li dan qed isir biex il-poplu jkun jista’ jifhem aħjar il-ħidma tal-Gvern.

Skont din iċ-ċirkolari l-kelma “meritokrazija” se tibda tfisser “sistema li tagħżel skont kemm tkun qrib tal-Partit Laburista u/jew tal-Prim Ministru Joseph Muscat”.  Il-kelma “permanenti” m’għandhiex tibqa tiftiehem “għal dejjem” imma għandha tfisser “sal-għada tal-elezzjoni”. Kliem ieħor li skont din iċ-ċirkolari (fittizja) se jibdel it-tifsira huwa “Korruzzjoni”, “Tagħna Lkoll” u l-famuża “Roadmap”.Feature ta' Dot EU


Friday, March 7, 2014

Thou shall not prosecute

Published in The Malta Independent, 7 March 2014

Three fundamental principles on which liberal democracy rests are the separation of powers between the police and government, the separation of roles and powers between the courts and the police, and the independence of the courts from government.

Wednesday, March 5, 2014

Ċirkolari Urġenti

Il-Gvern jisma', il-Gvern iwettaq.
Aqra din iċ-ċirkolari urġenti bħala prova oħra ta' kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat "jitkellem bil-lingwa tagħna".


Monday, March 3, 2014

Vapuri

Ippubblikat fil-gazzetta IN-NAZZJON tat-Tnejn 3 ta' Marzu 2014 

“Għal uliedna” hija frażi li spiss tingħad mill-politiċi. Hija ħaġa pożittiva li f’dak kollu li nagħmlu naħsbu wkoll f’dawk li għad iridu jitwieldu. Allaħares viżjoni politika ma tkunx tħares lil hinn mit-tmiem ta’ mandat politiku. Iżda min huma u fejn qegħdin dawn “uliedna”?

Huwa stat ta’ fatt li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed insiru pajjiż u kontinent anzjan. F’Malta, bħal fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea, il-popolazzjoni qed tikber fl-eta’. Qed jiżdied in-numru ta’ anzjani filwaqt li qed jonqos in-numru ta’ tfal.

Allura jekk vera rridu naħdmu għal “uliedna”, l-ewwel u qabel kollox lil dawn “uliedna” rridu nwellduhom! Biex ngħidu kollox, għandna bżonn li dawn “uliedna” anki għax ‘il quddiem iridu jkunu huma li jaħdmu għalina.

Peress illi t-tfal ma jiġux bil-vapuri, jeħtieġ ninvestu f’aktar inċentivi u għajnuniet biex il-familji żgħażagħ ma jaqtgħux qalbhom iwelldu u jrabbu lil dawn “uliedna”.

Saturday, March 1, 2014

May is coming in April

Published in The Times of Malta, 1 March 2014

 


The Prime Minster himself addressed a press conference to let us know that May is coming in April this year. Now, don’t get me wrong, I welcome any such event with open arms. But, seriously, did such a press conference merit the partaking of a prime minister?

Over the past years, Malta hosted some of the most renowned pop, rock and dance artists in the world. So what is the big deal?

Some might argue that the main thrust of Joseph Muscat’s message was a unifying one. I, for one, was not impressed. Neither were various newspapers, television and radio stations, judging by their choice of headlines, all of them concentrating on Brian May. No one, it seems, is interested or believes this government when it speaks of national unity. And the government can only blame itself on this one.