Friday, December 30, 2016

Il-billboards tal-Presidenza miktubin ħazin!

Insew jagħmlu l-N u ħadd mill-għorrief li daħħlu f'position of trust imħallsa l-eluf mit-taxxi tagħna ma nduna. Issa se jkollhom jerġgħu jagħmluhom mill-ġdid u għal darb'ohra jkollna nħallsu aħna. Fl-ewwel laqgħa tal-Kabinett l-iktar wieħed irrabjat dwar din l-inkompetenza grassa se jkun il-Ministru Chris Cardona. Mistenni jgħidilhom "Issa kieku dawk il-flus xrobnihom ma kienx ikun aħjar?!"

Thursday, December 29, 2016

L-Uffiċċju tal-Prim Ministru nefaq €2,240,000 f'safar f'sena waħda

Fl-2016 l-Uffiċċju tal-Prim Ministru nefaq żewġ miljuni, mitejn u erbgħin elf Ewro f'safar - tliet darbiet aktar minn kemm kellu allokat għalih fil-Budget.

Fid-diskors tal-Budget għall-2016 il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kien alloka s-somma ta' 640,000 lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru għal spejjez relatati ma' safar.

Iżda din is-somma ma servietx u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru talab lil Scicluna miljun u sitt mitt elf Ewro oħra għal safar biss.

Fuq min intefqu dawn il-flus? Min mar fejn u għaliex? Il-Prim Ministru għandu jwieġeb fid-dettall u jagħti rendikont lill-poplu ta' kif qed jonfoqlu ġidu.

Mhux Għax Jimpurtani - 29 ta' Diċembru 2016

Biex tara l-ewwel parti IKKLIKKJA HAWN jew ara hawn taħt:


Biex tara l-ewwel parti IKKLIKKJA HAWN jew ara hawn taħt:


Biex tara l-ewwel parti IKKLIKKJA HAWN jew ara hawn taħt:


Thursday, December 22, 2016

Friday, December 16, 2016

Esklussiva: It-tweets tal-Arċisqof li l-Laburisti kienu qed jistennew

Kull meta l-Arċisqof Scicluna jażżarda jiftaħ ħalqu fuq xi issue kurrenti u b'dak li jgħid jinħass li qed itappan xi ftit mill-ħidma glorjuża ta' dan il-Gvern li d-dinja qatt ma rat bħalu, dlonk tinbet mewġa ta' partitarji nkurlati u fferoċjati li jinfexxu f'tgħajjir, insulti u appelli biex l-Arċisqof jigdem ilsienu u jżarma l-account ta' Twitter.

Għax ovvjament l-Arċisqof ikun qed jagħti skandlu lill-merħla meta bla mistħija ta' xejn jiddefendi l-ambjent, id-drittijiet tal-ħaddiema u l-imġieba onesta! Għall-fidili ta' Joseph Muscat din l-imġieba mhix aċċettabbli.

B'mod esklussiv, hawn taħt qed nippubblika numru ta' tweets li l-partitarji Laburisti jistennew mill-Arċisqof.


Jekk tixtieq tissuġġerixxi xi tweets oħrajn lill-Arċisqof, tista' tagħmel dan hawn taħt. Importanti li dawn it-tweets ikunu kollha tajbin għall-pubbliku ta' fidi Muskattjana.

Thursday, December 15, 2016

Mhux Għax Jimpurtani - 15 ta' Diċembru 2016

Biex tara l-ewwel parti tal-programm IKKLIKKJA HAWN jew araha hawn taħt:


Biex tara t-tieni parti tal-programm IKKLIKKJA HAWN jew araha hawn taħt:

Wednesday, December 14, 2016

Fearne bħal KMB: Erbat iswaba u Gvern mifni bil-korruzzjoni

Il-Ministru Chris Fearne ħarġilna erbat iswaba biex ibassar kemm se tkun kbira r-rebħa tal-Partit Laburista fl-elezzjoni li ġejja: 40,000 maġġoranza qalilna!

Xejn ġdid.

30 sena ilu, l-erbat iswaba kien ħariġhom għall-istess skop il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Karmenu Mifsud Bonnici. Għar-raba' rebħa, kien jgħid, u ftit wara l-Maltin tefgħuh 'il barra minn Kastilja!

Illum, bħal dakinhar, għandna Gvern mifni bi skandli ta' korruzzjoni wieħed ikbar mill-ieħor.

Fearne innifsu sar Ministru għax ta' qablu tneħħa wara li nqabad b'kumpanija moħbija fil-Panama li għaliha nfetaħ kont bankarju bil-kundizzjoni li jkunu depożitati fih kważi miljun Ewro fis-sena.

Monday, December 12, 2016

Silvio Scerri loses libel case against John Bundy

From TIMESOFMALTA.COM:

Magistrate finds it difficult to believe Mr Scerri was not involved in Norman Vella's transfer from TVM

A court has dismissed libel proceedings brought against John Bundy, now CEO of PBS, by Silvio Scerri, former chief of staff in the Ministry of Home Affairs when it was responsible for public broadcasting.
In a judgement this morning, the court declared that it was unlikely that Mr Scerri had no involvement  in the redeployment of broadcaster Norman Vella from TVM to the Immigration Office in June 2013.
John Bundy, Silvio Scerri and Norman Vella.John Bundy, Silvio Scerri and Norman Vella.
The issue arose following the publication of an article in this newspaper on June 5, 2014 which quoted Mr Bundy saying that Mr Scerri had removed Mr Vella's, post.
Magistrate Francesco Depasquale, observed that it was the duty of the chief of staff to ensure that  the political direction set by the minister was implemented. It was also generally known that Mr Vella was a television presenter who did not enjoy much favour within the government.
The magistrate said that it was difficult to believe Mr Scerri's statement on the witness stand that he had no say in Mr Vella's redeployment and that he only got to know about it through the media.
"The court finds it hard to believe that a chief of staff within such an important ministry was not aware of correspondence between the permanent secretary and the Office of the Prime minister associated with the removal of Norman Vella from TVM" the court said.
Magistrate Depasquale observed that the decision to deploy Mr Vella back to the Immigration Office was "an administrative as well as a political one, and while the administrative decision was in the hands of the permanent secretary, the political decision belonged to the chief of staff."
On the basis of the documents presented by Kevin Mahoney, permanent secretary at the time, and also on the basis of the chronology of facts as testified by Mr Bundy, the court concluded that the version of the facts as described by John Bundy was much more likely and ascertainable than that explained by Mr Scerri. 
Lawyer Robert Abela was counsel to the defendant.

Sunday, December 11, 2016

Xorbu €756 alkoħol minn fuq dahar il-poplu Malti f'Dubaj

Il-Ministru u Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona, il-Kap tas-Segretarjat tiegħu Mario Azzopardi u s-Segretarja privata tiegħu Dana Farrugia xorbu  b'€756 xorb alkoħoliku waqt żjara ta' tlett ijiem f'Dubaj.

Thursday, December 8, 2016

Mhux Għax Jimpurtani - 8 ta' Diċembru 2016

Biex tara l-ewwel parti tal-programm IKKLIKKJA HAWN jew arah hawn taħt:


Biex tara t-tieni parti tal-programm IKKLIKKJA HAWN jew arah hawn taħt:

Thursday, December 1, 2016

Mhux Għax Jimpurtani - 1 ta' Diċembru 2016

Biex tara l-ewwel parti tal-programm ikklikkja HAWN jew ara hawn taħt:


Biex tara t-tieni parti tal-programm ikklikkja HAWN jew ara hawn taħt: